logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


 

 B34  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  "Śródmieście II - centrum" w Opolu

 Powierzchnia planu: 34 ha
Lp. Procedura sporządzania MPZP Terminy
I.

Uchwała nr LII/574/05 Rady Miasta Opola z dnia 20 października 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp 

 

20 października
2005 r.

II. Ogłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp

 28 października
2005 r.

Składanie wniosków do mpzp do 6 grudnia
2005 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniesionych wniosków do mpzp 23 grudnia
2005 r.
III. Opiniowanie i uzgadnianie projektu mpzp  od 2 marca
2009 r.
 IV.
 
Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu 31 marca
2008 r.
Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu od 9 kwietnia 2008 r.
do 9 maja 2008 r.
Dyskusja publiczna 8 maja
2008 r.
Przyjmowanie uwag do projektu mpzp do 30 maja
2008 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp 10 czerwca
2008 r.
V.

Uchwała nr XXXVI/379/08 Rady Miasta Opola z dnia 25 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście II - centrum" w Opolu

Uchwała mpzp
Załącznik nr 1 - rysunek planu
Załącznik nr 2 - wykaz zabytków
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1)

Część ustaleń planu uchylają uchwały:
- nr XIV/244/15 Rady Miasta Opola z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w rejonie ul. M. Konopnickiej w Opolu;
- nr XXVII/544/20 Rady Miasta Opola z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu
w granicach wg załącznika graficznego planu.


Dane przestrzenne:
zgeoreferowany plik TIF
legenda
System Informacji  Przestrzennej UM Opola - Zagospodarowanie przestrzenne

25 września
2008 r.

Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 86, poz. 2061

 19 listopada
2008 r.

 

Nazwa dokumentu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście II - centrum" w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Emilia Twardowska
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Twardowska
Osoba, która wprowadzała dane: Weronika Bartyla
Data wytworzenia informacji: 2013-02-11 09:08:25
Data udostępnienia informacji: 2013-02-11 09:08:25
Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-11 15:06:45

Wersja do wydruku...

corner   corner