logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Spis dokumentów:
1. OR.I- 0151- 638/06 -zastąpione zarządzeniem OR.I-0151-1752/10 z dnia 22.01.2010 r.
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz nadania regulaminu organizacyjnego.
2. OR.I-0151-637/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn. Oczyszczanie mechaniczne jezdni, zamiatanie zmywanie jezdni w sezonie letnim, pozimowe oczyszczanie jezdni, wywóz przedmiotów wielkogabarytowyc
3. OR.I-0151-636/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
4. OR.I-0151-635/06-CZASOWE
w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2006 rok.
5. NR OR.I-0151- 634/06-CZASOWE
w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta Opola na 2006 rok.
6. OR.I-0151- 633/06-CZASOWE
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Opole oraz przyjętych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole na 200
7. OR.I-0151-632/06-CZASOWE
w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
8. OR.I- 0151-631/06-zastąpione zarządzeniem nr OR.I.0050.440.2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r.
w sprawie ustalenia cen za usługi świadczone na obiektach sportowo-rekreacyjnych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu.
9. OR.I–0151- 630/06 -CZASOWE
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wspieranie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w dziedzinie kultury.
10. OR.I-0151-629/06-CZASOWE
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2006 rok w ramach tego samego działu.
11. OR.I-0151-628/06-zastąpione zarządzeniem OR.I-0151-32/06 z dnia 22 grudnia 2006 r.
w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 6000 EURO netto w Urzędzie Miasta Opola
12. OR.I- 0151-627/06-OBOWIĄZUJĄCE
w sprawie ustalenia na rok 2007 wysokości opłat z usługi świadczone przez Szkolny Ośrodek Sportowo- Wypoczynkowy w Zieleńcu
13. OR.I-0151-626/06-OBOWIĄZUJĄCE
w sprawie zmiany regulaminu strefy płatnego parkowania w Opolu.
14. OR.I –0151-625/06-CZASOWE
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego ( zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy ul. Gawędy 66)
15. OR.I-0151-624/06-CZASOWE
w sprawie: załącznika nr 5A do zarządzenia nr OR.I-0151-46/2004 Prezydenta Miasta Opola z dn. 04.02.2004 r. Na podstawie § 9 ust. 4 uchwały nr LVII/562/98 Rady Miasta Opola z dn. 17.06.1998 r. w spraw
16. OR.I-0151-623/06-CZASOWE
w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2006 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne.
17. OR.I-0151-622/06-CZASOWE
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2006 rok w ramach tego samego działu.
18. OR.I-0151-621/06 - CZASOWE
w sprawie zmiany oznaczenia najemcy lokalu użytkowego
19. OR.I-0151-620/06 - CZASOWE
w sprawie rozłożenia na raty opłaty tytułem wieczystego użytkowania gruntu
20. OR.I-0151-619/06 -zmienione zarządzeniami OR.I-0151-29/06 z dnia 22.12.2006 r., OR.I-186/07 z dnia 03 .04.2007 r., OR.I-0151-553/07 z dnia 12.11.2007 r.
w sprawie powierzenia Zakładowi Komunalnemu Spółka z o.o. w Opolu wykonywania zadań użyteczności publicznej poprzez świadczenie usług w zakresie administrowania i utrzymania cmentarzy komunaln
21. OR.I-0151-618/06-CZASOWE
w sprawie powołania Zespołu do Spraw Systemu Informacji o Terenie Miasta Opola (SIT MO)
22. OR.I-0151-617/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej do udzielenia zamówienia publicznego na :
23. OR.I-0151-616/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
24. OR.I-0151-615/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
25. OR.I.0151-614/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Anny Dębskiej nauczyciela kontraktowego w Publicznym Gimnazjum Nr 3 w Opolu, ubiegającego się o awans na
26. OR.I.0151-613/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Katarzyny Saj nauczyciela kontraktowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 11 w Opolu, ubiegającego się o
27. OR.I.0151-612/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Tomasza Klonowskiego nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opolu, ubiegającego s
28. OR.I.0151-611/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Ewy Leśniak nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 w Opolu, ubiegającego się o awans n
29. OR.I.0151-610/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Moniki Bilik nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Specjalnych w Opolu, ubiegającego się o awans na s
30. OR.I.0151-609/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Sylwii Antczak nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyń
31. OR.I.0151-608/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Izabeli Białek nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu, ubiegającego się o awans
32. OR.I.0151-607/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Marty Błaut nauczyciela kontraktowego w Przedszkolu Publicznym Integracyjnym Nr 51 w Opolu, ubiegającego
33. OR.I.0151-606/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Macieja Markowicza nauczyciela kontraktowego w Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w Op
34. OR.I.0151-605/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Anety Barylewicz - Nowak nauczyciela kontraktowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Inte
35. OR.I.0151-604/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Izabeli Jaceńków nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Opolu, ubiegającego się
36. OR.I.0151-603/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Łukasza Piotrowskiego nauczyciela kontraktowego w Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w
37. OR.I.0151-602/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Romana Kuś nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu, ubiegającego się o awans na s
38. OR.I.0151-601/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Soni Dzięciołowskiej nauczyciela kontraktowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Opolu, ubiegającego

Ilość odwiedzin: 3698
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Prezydenta Miasta
Skrócony opis: Zarządzenia Prezydenta Miasta od numeru OR.I-0151-601/06 do numeruOR.I-0151-650/06
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Guła
Data wytworzenia informacji: 2006-12-01 11:07:21
Data udostępnienia informacji: 2006-12-01 11:07:21
Data ostatniej aktualizacji: 2006-12-01 11:13:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner