logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Spis dokumentów:
1. OR.I.0151-600/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Anny Adamczyk nauczyciela kontraktowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 w Opolu, ubiegającego się o
2. OR.I.0151-599/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Joanny Lachowskiej nauczyciela kontraktowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Opolu, ubiegającego s
3. OR.I.0151-598/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Agnieszki Boryczki nauczyciela kontraktowego w Publicznym Gimnazjum Nr 8 w Opolu, ubiegającego się o awan
4. OR.I.0151-597/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Beaty Partyki nauczyciela kontraktowego w Pogotowiu Opiekuńczym w Opolu, ubiegającego się o awans na stop
5. OR.I.0151-596/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Anny Gołębiowskiej nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 w Opolu, ubiegającego się o
6. OR.I.0151-595/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Krzysztofa Warchała nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała W
7. OR.I.0151-594/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Bożeny Kantorskiej nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu, ubiegającego się o aw
8. OR.I.0151-593/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Joanny Drung nauczyciela kontraktowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9 w Opolu, ubiegającego się o a
9. OR.I.0151-592/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Krzysztofa Cieślaka nauczyciela kontraktowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 24 w Opolu, ubiegającego
10. OR.I.0151-591/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Patrycji Misiewicz nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Specjalnych w Opolu, ubiegającego się o awan
11. OR.I-0151- 590/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Integracyjnego Nr 51 w Opolu. Na podstawie art. 36a ust. 5 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy
12. OR.I.0151-589/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Agnieszki Zarek nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Specjalnych w Opolu, ubiegającego się o awans n
13. OR.I-0151-588/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Integracyjnego Nr 38 w Opolu.
14. OR.I-0151-587/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
15. OR.I-0151 -586/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
16. OR.I-0151-585/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
17. OR.I-0151-584/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
18. OR.I-0151-583/06-CZASOWE
w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Bolko w Opolu
19. OR.I-0151-582/06-CZASOWE
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2
20. OR.I-0151- 581/06-CZASOWE
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2006 rok w ramach tego samego działu.
21. OR.I-0151- 580/06-CZASOWE
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2006 rok w ramach tego samego działu.
22. OR.I-0151-579/06-CZASOWE
w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2006 rok.
23. OR.I-0151- 578/06-CZASOWE
w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2006 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne.
24. OR.I-0151-577/06-CZASOWE
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej.
25. OR.I-0151-576/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
26. OR.I-0151-575/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej do udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ,,Utrzymanie i budowa nawierzchni chodnikowych przy drogach krajowych,
27. OR.I-0151-574/06-OBOWIAZUJĄCE
w sprawie umorzenia rat i oprocentowania rat z tytułu kupna gruntu na własność w systemie rat rocznych
28. OR.I- 0151-573/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki-Podział Projektu Przebudowy
29. OR.I-0151-572/06-CZASOWE
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2006 rok w ramach tego samego działu.
30. OR.I –0151-571/06-CZASOWE
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego (niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy ul. Środkowej)
31. OR.I–0151-570/06-CZASOWE
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości lokalowej położonej w Opolu przy ul. Grunwaldzkiej 17/1a)
32. OR.I-0151-569/06-CZASOWE
w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2006 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową na zadania własne oraz na zadania realizowane na po
33. OR.I-0151-568/06-CZASOWE
w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2006 rok.
34. OR.I-0151-567/06-CZASOWE
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2006 rok w ramach tego samego działu.
35. OR.I- 0151- 566/06-OBOWIĄZUJĄCE
w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Kultury w Opolu
36. OR.I-0151-565/06-CZASOWE
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, w drodze przetargu, pomieszczenia z przeznaczeniem na usługi medyczne, pokrewne, biurowe lub gospodarcze przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
37. OR.I- 0151-564/06-CZASOWE
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
38. OR.I-0151-563/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
39. OR.I-0151-562/06-CZASOWE
w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora: · Przedszkola Publicznego Integracyjnego Nr 38, przy ul. Prószkowskiej 39 w Opolu · Przedszkola Publicznego Integracyjnego Nr 51 przy ul. J
40. OR.I-0151-561/06-CZASOWE
w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
41. OR.I-0151-560/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
42. OR I-0151-559/06-CZASOWE
w sprawie ustalenia odpowiedzialności za realizację projektu
43. OR.I-0151-558/06-CZASOWE
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2006 rok w ramach tego samego działu.
44. OR.I-0151-557/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
45. OR.I-0151-556/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej do udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ,,Utrzymanie nawierzchni jezdni dróg wewnętrznych na terenie miasta Op
46. OR.I-0151-555/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn. Remont dachu budynku bursy w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu ul. Torowa 7.
47. OR.I-0151-554/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
48. OR.I- 0151-553/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:
49. OR.I-0151- 552/06-CZASOWE
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Opole oraz przyjętych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole na 200
50. OR.I-0151- 551/06-CZASOWE
w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta Opola na 2006 rok.

Ilość odwiedzin: 2605
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Prezydenta Miasta
Skrócony opis: Zarządzenia Prezydenta Miasta od numeru OR.I-0151-551/06 do numeru OR.I-0151-600/06
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Guła
Data wytworzenia informacji: 2006-11-21 08:59:58
Data udostępnienia informacji: 2006-11-21 08:59:58
Data ostatniej aktualizacji: 2006-11-21 15:16:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner