logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Spis dokumentów:
1. OR.I.0151-350/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Lidii Ornatowskiej-Bednarz, nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Elektrycznych w Opolu, ubiegającego
2. OR.I.0151-349/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Katarzyny Cieleckiej, nauczyciela kontraktowego w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Opolu, ubiegającego się o a
3. OR.I.0151-348/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Adriany Zubek nauczyciela kontraktowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 15 w Opolu, ubiegającego się o
4. OR.I.0151-347/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Diany Ujazdowskiej nauczyciela kontraktowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyj
5. OR.I.0151-346/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Jowity Papały nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Zawodowych im.S.Staszica w Opolu, ubiegającego si
6. OR.I.0151-346/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Jowity Papały nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Zawodowych im.S.Staszica w Opolu, ubiegającego si
7. OR.I.0151-345/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Daniela Wiśniewskiego nauczyciela kontraktowego w Publicznym Gimnazjum Nr 4 w Opolu, ubiegającego się o a
8. OR.I.0151-344/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Agnieszki Słaboń nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu, ubiegającego się o awan
9. OR.I.0151-343/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Beaty Mikołaszek nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Specjalnych w Opolu, ubiegającego się o awans
10. OR.I.0151-342/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Marka Woźniaka nauczyciela kontraktowego w Publicznym Gimnazjum Nr 8 w Opolu, ubiegającego się o awans na
11. NR OR.I.0151-341/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Janusza Nowaka nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Opolu, ubiegającego się o awans
12. OR.I.0151-340/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Tomasza Kaczmarka nauczyciela kontraktowego w Publicznym Gimnazjum Nr 8 w Opolu, ubiegającego się o awans
13. OR.I.0151-339/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Agnieszki Zimy nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu, ubi
14. OR.I.0151-338/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Rafała Olender nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Elektrycznych w Opolu, ubiegającego się o awans
15. OR.I.0151-337/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Marcina Majera nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Zawodowych im.S.Staszica w Opolu, ubiegającego s
16. OR.1.0151-336/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Jana Fronta nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu, ubiegającego się o awans na
17. OR.I.0151-335/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Bartosza Zacharewicza nauczyciela kontraktowego w Publicznym Gimnazjum Nr 8 w Opolu, ubiegającego się o a
18. OR.I.0151-334/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Dariusza Romanowskiego nauczyciela kontraktowego w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu, ubiegającego się o
19. OR.I.0151-333/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Krzysztofa Żurakowskiego nauczyciela kontraktowego w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Opolu, ubiegającego się
20. OR.I.0151-332/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Tomasza Skrętkowskiego, nauczyciela kontraktowego w Publicznym Gimnazjum Nr 8 w Opolu, ubiegającego się o
21. OR.I.0151-331/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Wojciecha Aksamita, nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Opolu, ubiegającego się o a
22. OR.I-0151-330/06-CZASOWE
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2006 rok w ramach tego samego działu.
23. OR.I-0151- 329/06 - CZASOWE
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego pn. działania pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych
24. OR.I-0151- 328/06 - CZASOWE
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania w zakresie pomocy społecznej pn. doraźna pomoc rodzinom i osobom w trudnej
25. OR.I-0151-327/06-CZASOWE
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego (niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy ul. Wileńskiej)
26. OR.I-0151-326/06-CZASOWE
w sprawie planu finansowego Urzędu miasta Opola na 2006 rok.
27. OR.I-0151-325/06-CZASOWE
w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2006 rok dotacji celowej na zadania własne.
28. OR.I- 0151-324/06- CZASOWE
w sprawie założeń budowy projektu budżetu miasta Opola na 2007 rok
29. OR.I-0151-323/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
30. OR. I -0151-322/06- OBOWIĄZUJĄCE
w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. nieruchomości do gminnego zasobu
31. OR.I –0151 -321/06 - CZASOWE
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego
32. OR.I –0151-320/06-CZASOWE
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego
33. OR.I-0151-319/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn. Wykonanie pokryć dachowych.
34. OR. I -0151-318/06- OBOWIĄZUJĄCE
w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. nieruchomości zabudowanej do gminnego zasobu
35. OR.I-0151- 317/06 -zastąpione zarządzeniem OR.I-0151-434/06 z dnia 09.08.2006 r.
w sprawie: wykazu istniejących na terenie miasta Opola organizacji społecznych zajmujących się działalnością z zakresu pomocy społecznej oraz jednostek gminnych, administracji zespolonej i public
36. OR.I–0151- 316/06 - CZASOWE
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie i wspieranie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej.
37. OR.I-0151-315/06-CZASOWE
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2006 rok w ramach tego samego działu.
38. OR.I -0151-314/06-CZASOWE
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.I.- 0151- 62/06 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 lutego 2006 roku w sprawie zatwierdzenia projektów szczegółowych planów przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochr
39. OR.I-0151-313/06-CZASOWE
w sprawie powołania Sądu Konkursowego do przeprowadzenia konkursu architektoniczno – urbanistycznego na projekt przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku przy ul. Minorytów 4 z przeznaczeniem na sie
40. OR.I- 0151-312/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:
41. OR.I-0151-311/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej do udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ,,Dowożenie uczniów z autyzmem zamieszkałych w Opolu, oraz ich opiekun
42. OR.I-0151-310/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn. Zimowe oczyszczanie nawierzchni chodników i placów miasta Opola w okresie od 01 listopada do 31 marca lata 2006-2007, 2007-2008.
43. OR. I – 0151-309/06-OBOWIĄZUJĄCE
w sprawie rozłożenia na raty oprocentowania rat z tytułu kupna lokalu użytkowego w ratach.
44. OR.I-0151-308/06-CZASOWE
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2006 rok w ramach tego samego działu.
45. OR.I-0151- 307/06-CZASOWE
w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta Opola na 2006 rok.
46. OR.I-0151- 306/06-CZASOWE
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Opole oraz przyjętych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole na 200
47. OR.I-0151-305/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej do udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup wyposażenia hali namiotowej z zapleczem dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opolu ul
48. OR.I- 0151- 304/06-CZASOWE
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
49. OR.I –0151-303/06-CZASOWE
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego (niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy ul. Kremsera)
50. OR.I-0151-302/060-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej do udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ,,Dostawa prasokontenera na targowisko miejskie do selektywnej zbiórki
51. OR.I-0151- 301/06-OBOWIĄZUJĄCE
w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie obwodnicy północnej – ulicy Północnej w Opolu

Ilość odwiedzin: 3383
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Prezydenta Miasta
Skrócony opis: Zarządzenia Prezydenta Miasta od numeru OR.I-0151-301/06 do numeru OR.I-0151-350/06
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Guła
Data wytworzenia informacji: 2006-06-08 11:26:07
Data udostępnienia informacji: 2006-06-08 11:26:07
Data ostatniej aktualizacji: 2006-07-12 09:27:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner