logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Spis dokumentów:
1. OR.I-0151-300/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej do udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na zadanie pn.: ,,Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Opolu ul. Katowicka - wykonanie zabe
2. OR.I-0151-299/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
3. OR.I- 0151-298/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Szkolenie z zakresu obsługi pracowni internetowych
4. OR.I- 0151-297/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:
5. OR.I -0151-296/06-zastąpione zarządzeniem OR.I-0151-32/06 z dnia 22.12.2006 r.
w sprawie
6. OR.I-0151-295/06 - CZASOWE
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2006 rok w ramach tego samego działu.
7. OR.I-0151-294/06- CZASOWE
w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2006 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na zadania własne oraz na zadania realizowane na p
8. OR.I- 0151- 293/06-CZASOWE
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
9. OR.I- 0151-292/06-CZASOWE
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
10. OR.I- 0151-291/06-zastąpione zarządzeniem OR.I-0151-1142/09 z dnia 07.01.2009
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
11. OR.I- 0151- 290/06-CZASOWE
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
12. OR.I-0151-289/06-CZASOWE zmienione zarządzeniem OR.I-0151-434/07 z dnia 30 sierpnia 2007 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
13. OR.I-0151-288/06-OBOWIĄZUJĄCE
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.I-0151-718 /2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Opolu.
14. OR.I-0151-287/06-CZASOWE
w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie oddziału dziennego pobytu dla dzieci z porażeniem mózgowym i innymi schorzeniami układu n
15. OR.I-0151- 286/06-CZASOWE
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ora
16. OR.I.0151-285/06-CZASOWE
w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia nr OR.I.0151-31/06 Prezydenta Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia Planu finansowo-rzeczowego w układzie zadaniowym na rok 2006
17. OR.I-0151-284/06 -CZASOWE
w sprawie powołania osób do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt.1a Prawa zamówień publicznych na zadanie: Dostawa ener
18. OR.I-0151-283/06 - OBOWIĄZUJĄCE
w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
19. NOR.I-0151-282/06-OBOWIĄZUJĄCE
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pl. Mikołaja Kopernika w Opolu.
20. OR.I-0151-281/06-OBOWIĄZUJĄCE
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Głogowskiej - Rejtana w Opolu
21. OR.I-0151-280/06-CZASOWE
w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2006 rok.
22. OR.I-0151-279/06-CZASOWE
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2006 rok w ramach tego samego działu.
23. OR.I-0151-278/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski w zakresie przyznawania, wstrzymywania lub pozbawiania stypendiów sportowych w 2006 r. oraz wysokość tych stypendiów.
24. OR.I-0151-277/06-CZASOWE
w sprawie powołania osób do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt.1a Prawa zamówień publicznych na zadanie: Dostawa ener
25. OR.I-0151-276/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej do udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie odbitek kserograficznych na potrzeby Urzędu Miasta w Opolu w roku 2006 po
26. OR.I-0151-275/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn. "Eksploatacja rowów komunalnych".
27. OR.I –0151-274/06-CZASOWE
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego (niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy ul. Wrocławskiej)
28. OR.I-0151-273/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
29. OR.I-0151-272/06- OBOWIĄZUJĄCE, zmienione zarządzeniem Nr: OR.I-0151-649/08 z dnia 01.02 2008 r., OR.I-0151-2217/10 z dnia 07.10.2010 r.
w sprawie zatwierdzenia Trybu postępowania przygotowującego zabudowane i niezabudowane nieruchomości gruntowe do sprzedaży, najmu i dzierżawy w drodze przetargów i rokowań?.
30. OR.I-0151-271/06-CZASOWE
w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. opracowania planu pomocy dla dzieci zmarłej Violetty Zasadni zam. w Opolu, ul. Al. Przyjaźni 19/4-5, którymi obecnie zajmuje się Pan Piotr Janiszewski.
31. OR.I- 0151-270/06-OBOWIĄZUJĄCE
w sprawie: umowy najmu po zgonie najemcy lokalu mieszkalnego.
32. OR.I-0151/269/06-zastąpione zarządzeniem OR.I-0151-628/06 z dnia 29.11.2006 r.
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 6000 EURO netto w Urzędzie Miasta Opola
33. OR.I-0151-268/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
34. OR.I-0151-267/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn. Budowa zatoki autobusowej i poszerzenie istniejącej jezdni drogi krajowej nr 94 – ulica Wrocławska w Opolu - Bierkowicach.
35. OR.I-0151-266/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
36. OR.I-0151-265/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.:
37. OR.I-0151-264/06-ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM OR.I-0151-404/06 Z DNIA 28.08.2006 R.
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
38. OR.I-0151-263/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
39. OR.I–0151-262/06-CZASOWE
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego (zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy ul. Małopolskiej)
40. OR.I –0151-261/06-CZASOWE
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego (niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy ul. Koszalińskiej)
41. OR.I-0151-260/06-CZASOWE
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego (zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy ul. Armii Krajowej 4)
42. OR.I-0151-259/06-CZASOWE
w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2006 rok.
43. OR.I-0151-258/06-OBOWIĄZUJĄCE
w sprawie tabeli
44. OR.I-0151-257/06-OBOWIĄZUJĄCE
zmieniające uchwałę Zarządu Miasta Opola nr 2973/98 z dnia 20.08.1998 r. w sprawie lokali użytkowych
45. OR.I -0151-256/06-CZASOWE
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.I.- 0151- 62/06 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 lutego 2006 roku w sprawie zatwierdzenia projektów szczegółowych planów przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochr
46. OR.I-0151-255/06-CZASOWE
w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta Opola na 2006 rok.
47. OR.I-0151-254/06-CZASOWE
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Opole oraz przyjętych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole na 200
48. OR.I-0151-253/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
49. OR.I-0151-252/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
50. OR.I-0151-251/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.

Ilość odwiedzin: 4042
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Prezydenta Miasta
Skrócony opis: Zarządzenia Prezydenta Miasta od numeru OR.I-0151-251/06 do numeru OR.I-0151-300/06
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Guła
Data wytworzenia informacji: 2006-06-08 11:17:45
Data udostępnienia informacji: 2006-06-08 11:17:45
Data ostatniej aktualizacji: 2006-06-08 13:54:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner