logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Petycja Nr OR-I.152.1.2021

 1. Przedmiot petycji: w sprawie przyjęcia przez Radę Miasta uchwały dotyczącej ochrony mieszkańców przed eksperymentem medycznym jakim jest program narodowych szczepień przeciwko COVID 19
 2. Data złożenia: 13.01.2021 r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: brak zgody,
 4. Podmiot rozpatrujący: Rada Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.1.2021

Petycja Nr OR-I.152.2.2021

 1. Przedmiot petycji: w sprawie przyjęcia uchwały o ustanawieniu na rzecz Miasta Opola prawa pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych w obszarze rewitalizacji z wyłączeniem praw do lokali mieszkalnych położonych w nieruchomości nie stanowiących współwłasności miasta Opola.
 2. Data złożenia: 19.01.2021 r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: brak zgody,
 4. Podmiot rozpatrujący: Prezydent Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.2.2021

Petycja Nr OR-I.152.3.2021

 1. Przedmiot petycji: w sprawie rozpowszechniania wiedzy o stosowaniu suplementacji witaminą D
 2. Data złożenia: 08.02.2021 r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: brak zgody,
 4. Podmiot rozpatrujący: Prezydent Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia
 6. Petycja wycofana przez wnioskującego.

Petycja Nr OR-I.152.4.2021

 1. Przedmiot petycji: w sprawie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Luboszyckiej i ul. Batalionów Chłopskich.
 2. Data złożenia: 04.02.2021 r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: brak zgody,
 4. Podmiot rozpatrujący: Prezydent Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia,
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.4.2021 

Petycja Nr OR-I.152.5.2021

 1. Przedmiot petycji: w sprawie przeprowadzenia referendum Ludowego
 2. Data złożenia: 23.02.2021 r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: Teresa Garland,
 4. Podmiot rozpatrujący: Rada Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.5.2021

Petycja Nr OR-I.152.6.2021

 1. Przedmiot petycji: w sprawie zmiany nazwy wiaduktu im. Żołnierzy Wyklętych na wiadukt im. Praw Kobiet
 2. Data złożenia: 01.03.2021 r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: brak zgody
 4. Podmiot rozpatrujący: Prezydent Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia.
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.6.2021

Petycja Nr OR-I.152.7.2021

 1. Przedmiot petycji: w sprawie popracia Rządu Tymczasowego TRS NP SKK
 2. Data złożenia: 02.03.2021 r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: Teresa Garland,
 4. Podmiot rozpatrujący: Rada Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.7.2021

Petycja Nr OR-I.152.8.2021

 1. Przedmiot petycji: w sprawie montażu oświetlenia przy ul. Słonecznej
 2. Data złożenia: 11.03.2021 r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: brak zgody,
 4. Podmiot rozpatrujący: Prezydent Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.8.2021

Petycja Nr OR-I.152.9.2021

 1. Przedmiot petycji: w sprawie nadania nazwy przeprawie drogowo- mostowej nad Odrą w ciagu ulicy Powstańców Warszawskich imienia generał profesor Elżbiety Zawadzkiej pseudonim "Zo",
 2. Data złożenia: 19.03.2021 r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: Stowarzyszenie Młoda Prawica,
 4. Podmiot rozpatrujący: Rada Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.9.2021

Petycja Nr OR-I.152.10.2021

 1. Przedmiot petycji: w sprawie zainstalowania siłowni na świeżym powietrzu
 2. Data złożenia: 10.03.2021 r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: brak zgody,
 4. Podmiot rozpatrujący: Prezydent Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.10.2021

Petycja Nr OR-I.152.11.2021

 1. Przedmiot petycji: w sprawie  budowy Zespołu Przedszkono - Szkolnego dla dzieci z niepełnosprawnością w Opolu
 2. Data złożenia: 11.06.2021 r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: brak zgody,
 4. Podmiot rozpatrujący: Prezydent Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.11.2021

Petycja Nr OR-I.152.12.2021

 1. Przedmiot petycji: w sprawie  nieuzgadniania wjazdu dla kompleksu nieruchomości przy ul. Lawendowej w Opolu
 2. Data złożenia: 18.05.2021 r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: brak zgody,
 4. Podmiot rozpatrujący: Prezydent Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.12.2021

Petycja Nr OR-I.152.13.2021

 1. Przedmiot petycji: w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zobowiązania Rady Miasta Opola do dochowania wszelkich starań, aby mieszkańcy w wieku szkolnym nie byli poddawani żadnym działaniom dyskryminacyjnym ze względu na presje medialną, polityczną i społeczną w kontekście tzw. Narodowego Programu Szczepień 
 2. Data złożenia: 15-09-2021
 3. Podmiot wnoszący petycję: brak zgody,
 4. Podmiot rozpatrujący: Rada Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia,
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.13.2021

Petycja Nr OR-I.152.14.2021

 1. Przedmiot petycji: w sprawie ochrony dzieci oraz ludzi osłabionych przed szkodliwym wpływem na ich zdrowie sztucznego promieniowania mikrofalowego,
 2. Data złożenia: 28-10-2021
 3. Podmiot wnoszący petycję: brak zgody,
 4. Podmiot rozpatrujący: Rada Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia

Petycja Nr OR-I.152.15.2021

 1. Przedmiot petycji: w sprawie zmiany regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miasta Opola XL/799/21 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami - Program Stypendialny pn.: "Stypendia Prezydenta Miasta Opola"
 2. Data złożenia: 01-12-2021
 3. Podmiot wnoszący petycję: brak zgody,
 4. Podmiot rozpatrujący: Rada Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia

Petycja Nr OR-I.152.16.2021

 1. Przedmiot petycji: w sprawie nadania Centrum Dialogu Obywatelskiego imienia Romana Dmowskiego,
 2. Data złożenia: 20-12-2021
 3. Podmiot wnoszący petycję: Mieszkańcy Opola,
 4. Podmiot rozpatrujący: Rada Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia

Petycja Nr OR-I.152.17.2021

Uzupełnienie do petycji

 1. Przedmiot petycji: w sprawie przyjęcia uchwał dotyczących zakazu stosowania maseczek ochronnych, zakazu stosowania kwarantanny i izolacji medycznej oraz zakazu stosowania szczepionek mRNA,
 2. Data złożenia: 21-12-2021
 3. Podmiot wnoszący petycję: Fundacja im. Nikoli Tesli,
 4. Podmiot rozpatrujący: Rada Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia

Ilość odwiedzin: 4770
Nazwa dokumentu: Rok 2021
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Wydział Organizacyjny
Osoba, która odpowiada za treść: Wydział Organizacyjny
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Kaleta
Data wytworzenia informacji: 2021-01-18 10:57:56
Data udostępnienia informacji: 2021-01-18 10:57:56
Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-14 12:45:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner