logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Prezydent Miasta Opola

OGŁASZA WARUNKI SPRZEDAŻY BILETÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO KORZYSTANIA Z USŁUG PRZEWOZOWYCH ŚRODKAMI MIEJSKIEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W OPOLU ZA POŚREDNICTWEM ELEKTRONICZNYCH KANAŁÓW DYSTRYBUCJI

Na podstawie Zarządzenia nr OR-I.0050.114.2021 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie ustalenia poziomu upustów od cen biletów obowiązujących w środkach komunikacji miejskiej w Opolu, uprawniających do korzystania z usług przewozowych środkami miejskiego transportu zbiorowego w Opolu oraz ustalenia warunków świadczenia usługi sprzedaży biletów elektronicznych dla podmiotów gospodarczych, które w imieniu miasta Opola sprzedają bilety jednorazowe oraz bilety okresowe uprawniające do korzystania z usług przewozowych środkami miejskiego transportu zbiorowego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dystrybucji oraz w elektronicznych terminalach sprzedażowych zlokalizowanych w Punktach Obsługi Sprzedaży zapraszam podmioty zainteresowane sprzedażą biletów elektronicznych za pomocą aplikacji do podjęcia współpracy z Miastem Opole.

Warunki świadczenia dystrybucji i sprzedaży biletów są jednakowe dla wszystkich podmiotów, a jedynym kryterium zawarcia umowy jest spełnienie minimalnych wymagań poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Każdy zainteresowany podmiot spełniający przedmiotowe wymagania może w dowolnej chwili (do marca 2022 r.) wyrazić wolę współpracy.

Upust liczony od ceny brutto biletów elektronicznych dla podmiotów gospodarczych, które w imieniu miasta Opola dokonują sprzedaży biletów jednorazowych oraz biletów okresowych uprawniających do korzystania z usług przewozowych środkami miejskiego transportu zbiorowego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dystrybucji, ustalono w następującej wysokości:

1) 4,00% wartości brutto sprzedanych biletów jednorazowych,

2) 2,00% wartości brutto sprzedanych biletów okresowych.

Od daty publikacji ogłoszenia do 31 marca 2022 r. podmioty zainteresowane sprzedażą w imieniu miasta Opola biletów jednorazowych oraz biletów okresowych uprawniających do korzystania z usług przewozowych środkami miejskiego transportu zbiorowego w Opolu za pośrednictwem elektronicznych kanałów dystrybucji mogą składać oświadczenia w Wydziale Transportu Urzędu Miasta Opola, ul. Krawiecka 13, II piętro, pok. nr 2, w godzinach pracy Urzędu (w tym na adres poczty elektronicznej Wydziału: wt@um.opole.pl) lub przesłać je listownie na adres: Urząd Miasta Opola Wydział Transportu 45-015 Opole Rynek–Ratusz.

Oświadczenie dotyczy spełnienia minimalnych wymagań jakie stawiane są operatorom systemu oraz aplikacjom mobilnym do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (stanowiących załącznik nr 1 do ww. zarządzenia) i może zostać złożone na załączonym wzorze.

Na podstawie złożonego oświadczenia, Wydział Transportu Urzędu Miasta Opola skontaktuje się z podmiotem celem weryfikacji spełniania wymogów technicznych, a następnie ustali szczegółowe warunki oraz termin zawarcia umowy dot. sprzedaży biletów. Weryfikacja będzie prowadzona również przez służby przewoźnika (MZK Sp. z o.o.). Umowa zostanie zawarta na czas określony (od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od dnia 01.04.2021 r. do dnia 31.03.2022 r.).

Rozpoczęcie sprzedaży biletów może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy z Miastem Opole.

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Transportu Urzędu Miasta Opola - tel. 77 44 61 097.

Szczegółowe warunki sprzedaży biletów uprawniających do korzystania z usług przewozowych środkami miejskiego transportu zbiorowego w Opolu za pośrednictwem elektronicznych kanałów dystrybucji określone są w Zarządzeniu nr OR-I.0050.114.2021 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24 marca 2021 r. dostępnym w załączonym poniżej pliku.

Załączniki do pobrania: 2021-03-29 14:00:49 - Oświadczenie - wzór (12.43 kB)
2021-03-29 14:02:42 - Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola (2.81 MB)

Ilość odwiedzin: 4080
Nazwa dokumentu: Dystrybucja biletów - aplikacje
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Guzik
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Guzik
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Guzik
Data wytworzenia informacji: 2018-09-26 12:48:14
Data udostępnienia informacji: 2018-09-26 12:48:14
Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-13 14:59:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner