logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Spis dokumentów:
1. OR.I-0151-100/06-OBOWIĄZUJĄCE
w sprawie wyrażenia zgody na najem, w drodze przetargu, pomieszczenia o powierzchni 121 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie apteki w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
2. OR.I-0151-99/06-CZASOWE
w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych pn.
3. OR.I-0151-98/06 -CZASOWE
w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
4. OR.I-0151- 97/06-CZASOWE
w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie oddziału dziennego pobytu dla dzieci z porażeniem mózgowym i innymi schorzeniami układu n
5. OR.I-0151-96/06-UCHYLONE zarządzeniem PMO OR.I-0151-116/06 z dnia 14 marca 2006 r.
w sprawie stawek czynszu za najem garaży i dzierżawę gruntu pod garażami.
6. OR.I- 0151-95/06 -CZASOWE
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
7. OR.I- 0151-94/06-CZASOWE
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
8. OR.I-0151-93/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
9. OR.I- 0151- 92/06-CZASOWE
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
10. OR. I-0151-91/06- OBOWIĄZUJĄCE
w sprawie umorzenia odsetek ustawowych za nieterminowe wpłaty opłat tytułem wieczystego użytkowania gruntu.
11. OR.I-0151-90/06-OBOWIĄZUJĄCE
w sprawie umorzenia opłaty z tytułu dzierżawienia działek w obrębie Opole - Szczepanowice wraz z odsetkami ustawowymi za nieterminowe wpłaty
12. OR.I-0151-89/06-CZASOWE
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2006 rok w ramach tego samego działu.
13. OR.I-0151-88/06-CZASOWE
w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2006 rok.
14. OR.I-0151-87/06-CZASOWE
w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2006 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne.
15. OR.I-0151-86/2006 -CZASOWE
w sprawie powołania Zespołu opiniującego oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
16. OR.I-0151-85/06-OBOWIĄZUJĄCE
w sprawie uchylenia Zarządzenia NR OR.I-0151-46/06 Prezydenta Miasta Opola z dnia 1 lutego 2006r.
17. OR.I-0151-84/06-CZASOWE
w sprawie zwolnienia z czynszu za najem lokalu
18. OR.I-0151-83/06-CZASOWE
w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Opola na 2006 rok.
19. OR.I– 0151-82/06- CZASOWE
w sprawie umorzenia opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntu.
20. OR.I-0151-81/06 - CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
21. OR.I-0151-80/06 CZASOWE
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w dziedzinie nauka, edukacja, oświata i wychowani
22. OR.I-0151-79/06 - CZASOWE
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego (niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul.1-go Maja)
23. OR.I-0151-78/06- CZASOWE
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego ( zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Głogowskiej)
24. OR.I-0151-77/06 - CZASOWE
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania w zakresie pomocy społecznej pn. pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
25. OR.I-0151-76/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dróg, oświetlenia ulicznego, s
26. OR.I-0151-75/06-OBOWIĄZUJĄCE
w sprawie wyrażenia zgody na najem, w drodze przetargu, pomieszczeń z przeznaczeniem na świadczenie usług zdrowotnych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
27. NR OR.I-0151-74/06-CZASOWE
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, w drodze przetargu, pomieszczeń z przeznaczeniem na usługi medyczne, pokrewne lub biurowe przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
28. NR OR.I-0151-73/06-CZASOWE
w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Przedmieście Odrzańskie? w Opolu
29. OR. 1-0151-72/06 -OBOWIĄZUJĄCE
w sprawie zmiany oznaczenia najemcy
30. OR.I-0151-71/06-CZASOWE
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
31. OR.I-0151-70/06 - CZASOWE
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego pn. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostają
32. OR.I- 0151- 69/06-CZASOWE
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
33. OR.I- 0151- 68/06 - CZASOWE
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
34. OR.I-0151-67/06- CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: eksploatacja rowów komunalnych
35. OR.I-0151- 66/06 - CZASOWE
w sprawie powołania osób do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Dostawa wody i odprowadzanie ścieków do obiektów Gminy Opole
36. OR. I. 0152 - 65/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji do oceny zgłoszonych sprawozdań z realizacji konkursu organizowanego na terenie placówek oświatowych miasta Opola pn:
37. OR.I-0151- 64/06- CZASOWE
W sprawie powołania komisji przetargowej do spraw dzierżawy mienia komunalnego
38. OR.I-0151-63/06 - CZASOWE
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
39. OR.I-0151-62/06 - zmienione zarządzeniem OR.I-0151-256/06 z dnia 05.06.2006 r. oraz OR.I-0151-314/06 z dnia 11.07..2006
w sprawie zatwierdzenia projektów szczegółowych planów przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2
40. OR.I-0151-61/06 - CZASOWE
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Opole oraz przyjętych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole na 200
41. OR.I-0151-60/06 - CZASOWE
w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta Opola na 2006 rok.
42. OR.I-0151-59/06 - CZASOWE
w sprawie rozłożenia na raty opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu.
43. OR.I-0151-58/06 - CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
44. OR.I- 0151-57/06 - CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Przebudowa ul. Rzeszowskiej
45. OR.I -0151-56/06 - CZASOWE
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego
46. OR.I- 0151-55/06 - CZASOWE
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
47. OR.I-0151-54/06 - OBOWIĄZUJĄCE
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
48. OR.I-0151-53/06 - OBOWIĄZUJĄCE
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego do współpracy pomiędzy Gminą Opole a organizacjami pozarządowymi działającymi na jej terenie
49. OR.I-0151-52/06 - CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
50. OR.I-0151-51/06 - OBOWIĄZUJĄCE
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.

Ilość odwiedzin: 3338
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Prezydenta Miasta
Skrócony opis: Zarządzenia Prezydenta od numeru OR.I-0151-51/06 do numeru OR.I-0151-100/06
Osoba, która wprowadzała dane: Grzegorz Marcjasz
Data wytworzenia informacji: 2006-01-11 11:25:27
Data udostępnienia informacji: 2006-01-11 11:25:27
Data ostatniej aktualizacji: 2006-02-20 17:34:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner