logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Spis dokumentów:
1. OR.I-0151-250/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 10 w Opolu.
2. OR.I-0151- 249/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 25 w Opolu.
3. OR.I-0151-248/06 - CZASOWE
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opolu.
4. OR.I-0151- 247/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 56 w Opolu.
5. OR.I-0151-246/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opolu.
6. OR.I-0151-245/06 -OBOWIĄZUJĄCE
w sprawie umorzenia wierzytelności Pana Edwarda Taszyckiego na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu, AL Przyjaźni 9.
7. OR.I-0151- 244/06-CZASOWE
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2006 rok w ramach tego samego działu.
8. OR.I-0151-243/06-OBOWIĄZUJĄCE
w sprawie umorzenia opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntu.
9. OR.I – 0151-242/06-OBOWIĄZUJĄCE
w sprawie rozłożenie na raty opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu.
10. OR.I–0151-241/06-OBOWIĄZUJĄCE
w sprawie umorzenia opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz odsetek za nieterminowe wpłaty.
11. OR. I – 0151-240/06-OBOWIĄZUJĄCE
w sprawie umorzenia opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntu.
12. OR.I – 0151-239/06-OBOWIĄZUJĄCE
w sprawie rozłożenie na raty opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu.
13. OR.I-0151-238/06-OBOWIĄZUJĄCE
w sprawie anulowania wezwania do zapłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
14. OR.I-0151-237/06 -CZASOWE
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
15. OR.I-0151-236/06-CZASOWE
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
16. OR.I- 0151-235/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Budowa separatorów na wlotach kanalizacji deszczowej
17. OR.I- 0151-234/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Budowa sieci wodociągowej w ul. Żelaznej.
18. OR.I- 0151-233/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Zakrycie otwartego zbiornika p. poż przy ul. Wiejskiej w Opolu wraz z przebudow
19. OR.–0151-232/06-CZASOWE
w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w dziedzinie opieki i ochrony dziedzictwa kulturowego
20. OR.I-0151-231/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn. Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Lawendowej – budowa odwodnienia i oświetlenia
21. OR.I-0151-230/06-OBOWIĄZUJĄCE
w sprawie zmiany opłat za przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów na Miejskim Składowisku Odpadów w Opolu
22. OR.I-0151- 229/06-CZASOWE
w sprawie Harmonogramu dochodów i wydatków Urzędu Miasta Opola na 2006r.
23. OR.I-0151- 228/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
24. OR.I-0151-227/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
25. OR.I-0151-226/06 -CZASOWE
w sprawie akceptacji terenów do zagospodarowania w roku 2006 na place zabaw dla dzieci i młodzieży.
26. OR.I-0151-225/06-CZASOWE
w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2006 rok dotacji celowych na zadania własne.
27. OR.I- 0151-224/06-CZASOWE
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
28. OR.I- 0151-223/06-CZASOWE
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
29. OR.I- 0151-222/06-zastąpione zarządzeniem OR.I-0151-918/08 z dnia 22.07.2008
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
30. OR.I- 0151-221/06-CZASOWE
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
31. OR.I- 0151-220/06-CZASOWE
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
32. OR.I-0151- 219/06 - OBOWIĄZUJĄCE
w sprawie kontynuacji najmu po przejściu najemcy na emeryturę
33. OR.I-0151-218/06-CZASOWE
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
34. OR.I- 0151-217/06-CZASOWE
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego pn. Prowadzenie oddziału dziennego pobytu dla dzieci z porażeni
35. OR.I-0151- 216/06-CZASOWE
w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora:
36. OR.I. 0151-215/06-OBOWIĄZUJĄCE
w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu dla mieszkańców miasta Opola pod hasłem:
37. OR.I-0151- 214/06-CZASOWE
w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2006 rok.
38. OR.I-0151-213/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji do oceny zgłoszonych obiektów do konkursu pod hasłem:
39. OR.I-0151-212/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
40. OR.I-0151-211/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
41. OR.I-0151-210/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn. Pielęgnacja drzewostanu na cmentarzach komunalnych – Cmentarz Centralny Opole - Półwieś.
42. OR.I- 0151- 209/06-CZASOWE
w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0151-173/06 z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w dziedzi
43. OR.I-0151-208/06-CZASOWE
w sprawie powołania Kapituły opiniującej kandydatury do nagród Miasta Opola za osiągnięcia w dziedzinie kultury.
44. OR.I- 0151-207/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Wykonanie instalacji elektrycznej i komputerowej w budynku Ratusza
45. OR.I-0151-206/06
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
46. OR.I-0151- 205/06-OBOWIĄZUJĄCE
w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.
47. OR.I-0151- 204/06-OBOWIĄZUJĄCE
w sprawie uchylenia zarządzenia NR OR.I–0151-436/2005 Prezydenta Miasta Opola z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja w Opo
48. OR.I-0151- 203/06-CZASOWE
w sprawie powołania komisji do rozpatrywania ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w dziedzinie ratownictwa wodnego.
49. OR.I-0151- 202/06-CZASOWE
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego (zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy ul. Kępskiej)
50. OR.I-0151-201/06-CZASOWE
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw dzierżawy mienia komunalnego

Ilość odwiedzin: 2906
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Prezydenta Miasta
Skrócony opis: Zarządzenia Prezydenta Miasta od numeru OR.I-0151-201/06 do numeru OR.I-0151-250/06
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Guła
Data wytworzenia informacji: 2006-01-11 11:25:17
Data udostępnienia informacji: 2006-01-11 11:25:17
Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-15 11:51:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner