logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


 

 B65  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic: Oleskiej i Chabrów w Opolu

 Powierzchnia planu: 30,6 ha
Lp. Procedura sporządzania MPZP Terminy
I.

Uchwała Nr LXIII/962/14 Rady Miasta Opola z dnia 25 września 2014 r. Opola w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Oleskiej i Chabrów  w Opolu

25 września
2014 r.
II. Ogłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp

30 września
2014 r.

Składanie wniosków do mpzp do 21 października
2014 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniesionych wniosków do mpzp 19 listopada
2014 r.
III. Opiniowanie i uzgadnianie projektu mpzp 3 grudnia
2014 r.
 IV.
 
Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu 25 lutego
2015 r.

Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Oleskiej i Chabrów w Opolu do publicznego wglądu:

Projekt uchwały mpzp
Załącznik nr 1 - projekt rysunku planu
Załącznik nr 2 - wykaz zabytków
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1, zał. 2, zał. 3)

od 5 marca do
2 kwietnia 2015 r.
Dyskusja publiczna 27 marca 2015 r.
Rynek - Ratusz
sala 203, godz. 14:00
Przyjmowanie uwag do projektu mpzp do 23 kwietnia
2015 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp 12 maja
2015 r.
V.

Uchwała nr XI/169/15 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Oleskiej i Chabrów  w Opolu

Uchwała mpzp
Załącznik nr 1 - rysunek planu
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1, zał. 2, zał. 3)
Podsumowanie

Dane przestrzenne: zgeoreferowany plik TIF
                               legenda
                               System Informacj Przestrzennej UM Opola - Zagospodarowanie
                               przestrzenne 

28 maja
2015 r.

Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1439

16 czerwca
2015 r.

 

Nazwa dokumentu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Oleskiej i Chabrów w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Emilia Twardowska
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Twardowska
Osoba, która wprowadzała dane: Weronika Bartyla
Data wytworzenia informacji: 2015-06-17 11:06:06
Data udostępnienia informacji: 2015-06-17 11:06:06
Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-20 09:15:31

Wersja do wydruku...

corner   corner