logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Spis dokumentów:
1. OR.I-0151-700/2004
w sprawie zmiany oznaczenia najemcy
2. OR.I-0151-699/2004
w sprawie zmiany oznaczenia najemcy
3. OR.I-0151-698/2004
w sprawie planu finansowego Urzędu miasta Opola na 2004 rok.
4. OR.I-0151-697/2004
w sprawie akcji zimowej dla miasta Opola na okres 2004/2005 r.
5. OR.I- 0151-696/2004
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego ( garaży przy ul.ul.: Niemodlińskiej 5, Sienkiewicza 10 i Sienkiewicza 22 )
6. OR.I –0151-695/2004
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego ( lokalu mieszkalnego przy ul. Krakowskiej 25/1-2a)
7. OR.I –0151-694/2004
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego ( działek nrnr 237, 14/7 i 251 przy ul. Lawendowej)
8. OR.I- 0151-693/2004
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
9. OR.I- 0151-692/2004
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego ( garażu przy ul. 1 Maja 115)
10. OR.I –0151-691/2004
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego ( lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Kołłątaja 6/8)
11. OR.I- 0151-690/2004
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw dzierżawy mienia komunalnego ( niezabudowanej nieruchomości gruntowej przy ul. Piastowskiej 10)
12. OR.I-0151-689/2004
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2004 rok w ramach tego samego działu.
13. OR.I-0151-688/2004
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania inwestycyjnego pod nazwa
14. OR.I-0151-687/2004
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: WYMIANA INSTSLACJI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ ORAZ OCZYSZCZANIE PIWNIC ZALAN
15. OR.I-0151-686/2004
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego (lokali użytkowych usytuowanych przy ul. Wałecki 4, ul. Jana Bytnara
16. OR.I.0151-685/2004
w sprawie zmiany Planu finansowo-rzeczowego w układzie zadaniowym do Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Opola na 2004 rok.
17. OR.I-0151-684/2004
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:
18. OR.I-0151-683/2004
w sprawie powołania Pełnomocnika ds. opracowania Planu Rozwoju Transportu Publicznego dla miasta Opola oraz Zespołu ds. opracowania Planu Rozwoju Transportu Publicznego dla miasta Opola
19. OR. I–0151-682/2004
w sprawie o skierowanie na drogę postępowania sądowego zadłużenia z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego przed upływem 10 lat od daty jego ustanowienia.
20. OR.I-0151-681/2004
w sprawie o skierowanie na drogę postępowania sądowego zadłużenia z tytułu zwrotu równowartości bonifikaty udzielanej najemcy przy sprzedaży lokalu mieszkalnego
21. OR.I-0151-680/2004
w sprawie skierowania na drogę postępowania sądowego zadłużenia z tytułu rat i oprocentowania rat za lokal mieszkalny wykupiony w ratach
22. OR.I-0151-679/2004
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
23. OR.I-0151-678/2004
w sprawie powołania i regulaminu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:
24. OR.I-0151-677/2004
w sprawie powołania i regulaminu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:
25. OR.I-0151-676/2004
w sprawie powołania i regulaminu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:
26. OR.I-0151-675/2004
w sprawie uzupełnienia
27. OR.I-0151-674/2004
w sprawie akceptacji terenów do zagospodarowania na place zabaw dla dzieci i młodzieży.
28. OR.I-0151-673/2004
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2004 rok
29. OR.I-0151-672/2004
w sprawie powołania i regulaminu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:
30. OR.I-0151-671/2004
w sprawie ratalnej spłaty zaległych należności czynszowych
31. OR.I-0151-670/2004
w sprawie prolongaty terminu spłaty zaległych należności czynszowych
32. OR.I-0151-669/2004
w sprawie uchylenia zarządzenia nr OR.I-0151-233/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. oraz ratalnej spłaty zaległych należności czynszowych
33. OR.I-0151-668/2004
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: WYMIANA OKIEN DREWNIANYCH I OKIEN Z PCV W MIESZKANIACH KOMUNALNYCH ZARZADZANYCH PRZEZ
34. OR.I-0151-667/2004
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn. "Utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych, oświetlenia drogowych przejść podziemnych, znaków wczesnego ostrzegania na drogach
35. OR.I-0151-666/2004
w sprawie zmiany umowy najmu lokalu użytkowego
36. OR.I-0151-665/2004
w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert w związku z ogłoszonym konkursem na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie realizacji programu profilaktycznego - szczepienia ochr
37. OR.I-0151-664/2004
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr OR.I-0151-600/2004 z dnia 15 września 2004 r. oraz ratalnej spłaty zaległych należności czynszowych
38. OR.I-0151-663/2004
w sprawie ratalnej spłaty zaległych należności czynszowych
39. OR.I-0151-662/2004
w sprawie ratalnej spłaty zaległych należności czynszowych
40. OR.I-0151-661/2004
w sprawie wstąpienia na drogę postępowania sądowego dot. zwrotu bonifikaty udzielonej najemcy przy wykupie lokalu mieszkalnego
41. OR.I-0151-660/2004
w sprawie powołania i regulaminu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:
42. OR.I-0151-659/2004
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2004 rok w ramach tego samego działu.
43. OR.I-0151-658/2004
w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2004 rok.
44. OR.I-0151-657/2004
w sprawie zatwierdzenia korekty planu remontów w zasobach gminy Opole realizowanych ze środków pochodzących z celowej rezerwy budżetowej w wysokości 1 000 000,00 zł
45. OR.I-0151-656/2004
w sprawie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania ujętego w Miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Opola na 2004 rok.
46. OR.I-0151-655/2004
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
47. OR.I-0151-654/2004
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
48. OR.I - 0151-653/2004
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem, w drodze przetargu, części korytarza II piętra o powierzchni 20 m2 w obiekcie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
49. OR.I - 0151-652/2004
w sprawie wyrażenia zgody na zakup dwóch zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i serwerem przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
50. OR.I-0151-651/2004
w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ilość odwiedzin: 2780
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Prezydenta Miasta
Skrócony opis: Zarządzenia Prezydenta od numeru OR.I-0151-651/2004 do numeru OR.I-0151-700/2004
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Marcjasz
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Marcjasz
Osoba, która wprowadzała dane: Grzegorz Marcjasz
Data wytworzenia informacji: 2004-07-07 11:20:36
Data udostępnienia informacji: 2004-07-07 11:20:36
Data ostatniej aktualizacji: 2004-10-13 10:24:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner