logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Spis dokumentów:
1. OR.I-0151-600/2004
w sprawie prolongaty terminu spłaty zaległych należności czynszowych
2. OR.I-0151-599/2004
w sprawie ratalnej spłaty zaległych należności czynszowych
3. OR.I-0151-598/2004
w sprawie ratalnej spłaty zaległych należności czynszowych
4. OR.I-0151-597/2004
w sprawie powołania i regulaminu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:
5. OR.I-0151-596/2004
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
6. OR.I-0151-595/2004
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
7. OR.I-0151-594/2004
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
8. OR.I-0151-593/2004
w sprawie ratalnej spłaty zaległych należności czynszowych
9. OR.I-0151-592/2004
w sprawie ratalnej spłaty zaległych należności czynszowych
10. OR.I-0151- 591/2004
w sprawie trybu przyznania środków finansowych jednostkom organizacyjnym podległym Urzędowi Miasta Opola, przeznaczonych na realizację zadań w ramach Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania p
11. OR.I-0151-590/2004-zastąpione zarządzeniem OR.I-0151-982/08 z dnia 10.09.2008
w sprawie: zmiany stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Opole.
12. OR.I-0151-589/2004
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego.
13. OR.I-0151-588/2004
w sprawie zmiany oznaczenia najemcy
14. OR.I-015-587/2004
w sprawie ratalnej spłaty zaległych należności czynszowych
15. OR.I-0151-586/2004
w sprawie zmiany oznaczenia najemcy
16. OR.I-0151-585/2004
w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert w związku z ogłoszonym konkursem na wspieranie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego w obszarze och
17. OR.I-0151-584/2004
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:
18. OR.I-0151-583/2004
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
19. OR.I-0151-582/2004
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
20. OR.I-0151-581/2004
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
21. OR.I-0151-580/2004
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie czyszczenia i przeglądu urządzeń podczyszczających wody deszczowe wraz z odbi
22. OR.I-0151-579/2004
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn. Centrum Kształcenia Praktycznego- adaptacja pomieszczeń budynku B dla potrzeb pracowni mechatroniki i nauki techniki CNC.
23. OR.I-0151-578/2004
w sprawie ratalnej spłaty zaległych należności czynszowych
24. OR.I-0151-577/2004
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę materiałów biurowych
25. OR.I-0151-576/2004
w sprawie uchylenia uchwał Zarządu Miasta Opola Nr 3931/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. oraz Nr 8481/2002 z dnia 18 lipca 2002 r.
26. OR.I-0151-575/2004
w sprawie powołania i regulaminu komisji przetargowejdo przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:
27. OR.I-0151-574/2004
w sprawie ratalnej spłaty zaległych należności czynszowych
28. OR.I-0151-573/2004
w sprawie ratalnej spłaty zaległych należności czynszowych
29. OR.I-0151-572/2004
w sprawie prolongaty terminu spłaty zaległych należności czynszowych
30. OR.I-0151-571/2004
w sprawie ratlnej spłaty zaległych należności czynszowych
31. OR.I-0151-570/2004
w sprawie ratalnej spłaty zaległych należności czynszowych
32. OR.I-0151-569/2004
w sprawie ratalnej spłaty zaległych należności czynszowych
33. OR.I-0151-568/2004
w sprawie prolongaty terminu spłaty zaległych należności czynszowych
34. OR.I-0151-567/2004
w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2004 rok.
35. OR.I-0151-566/2004
w sprawie umorzenia rat i oprocentowania rat za lokal użytkowy wykupiony w ratach
36. OR.I-0151-565/2004
w sprawie powołania i regulaminu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:
37. OR.I-0151-564/2004
w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego (dot. niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy ul. Olimpijskiej - obręb Malina)
38. OR.I-0151-563/2004
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
39. OR.I-0151-562/2004
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
40. OR.I-0151-561/2004
w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2004 rok.
41. OR.I-0151-560/2004
w sprawie przeprowadzenia postępowania kontrolnego
42. OR.I-0151-559/2004
w sprawie przeprowadzenia kontroli
43. OR.I-0151-558/2004
w sprawie zmiany umowy najmu lokalu użytkowego
44. OR.I-0151-557/2004
w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2004 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne.
45. OR.I-0151- 556 /2004
w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2004 rok.
46. OR.I-0151-555/2004
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2004 rok w ramach tego samego działu.
47. OR.I- 0151-554/2004
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego ( lokal użytkowy przy ul. Krakowskiej 9 o pow. 91,71 m2)
48. OR.I -0151-553/2004
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.I-0151 -514/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu dla mieszkańców miasta Opola pod hasłem:
49. OR. I-0151-552/2004
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przedstawicielowi Ogrodu Zoologicznego w Opolu do występowania w imieniu Gminy Opole w zakresie wydatkowania środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospod
50. OR.I-0151-551/2004
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przedstawicielowi Przedszkola Publicznego Nr 28 w Opolu do występowania w imieniu Gminy Opole w zakresie wydatkowania środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

Ilość odwiedzin: 2724
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Prezydenta Miasta
Skrócony opis: Zarządzenia Prezydenta od numeru OR.I-0151-551/2004 do numeru OR.I-0151-600/2004
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Marcjasz
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Marcjasz
Osoba, która wprowadzała dane: Grzegorz Marcjasz
Data wytworzenia informacji: 2004-07-07 11:20:36
Data udostępnienia informacji: 2004-07-07 11:20:36
Data ostatniej aktualizacji: 2004-08-27 12:41:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner