logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Spis dokumentów:
1. OR.I-0151-400/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Anny Gocka nauczyciela kontraktowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 25 w Opolu, ubiegającego się o aw
2. OR.I-0151-399/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Agnieszki Barczyk nauczyciela kontraktowego w Przedszkolu Publicznym Nr 6 w Opolu, ubiegającego się o awa
3. OR.I-0151-398/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Iwony Kozak nauczyciela kontraktowego w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr II w Opolu, ubiegającego s
4. OR.I-0151-397/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Aleksandra Filipowskiego nauczyciela kontraktowego w Publicznym Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnym
5. OR.I-0151-396/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Sylwii Maciejewskiej nauczyciela kontraktowego w Przedszkolu Publicznym Integracyjnym Nr 51 w Opolu, ubie
6. OR.I-0151-395/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Katarzyny Walotek nauczyciela kontraktowego w Przedszkolu Publicznym Nr 6 w Opolu, ubiegającego się o awa
7. OR.I-0151-394/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Ewy Wróbel nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Specjalnych w Opolu, ubiegającego się o awans na sto
8. OR.I-0151-393/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Radosława Rogozińskiego nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Specjalnych w Opolu, ubiegającego się o
9. OR.I-0151-392/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Katarzyny Polok nauczyciela kontraktowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnym
10. OR.I-0151-391/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Jolanty Kułakowskiej nauczyciela kontraktowego w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu, ubiegającego się o aw
11. OR.I-0151-390/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Michała Dudy nauczyciela kontraktowego w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu, ubiegającego się o awans na s
12. OR.I-0151-389/2004
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa drogi i chodników wraz z odwodnieniem i oświetleniem w ul. Rosponda-Podlesie, dz
13. OR.I-0151- 388/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Izabelli Zachary nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Zawodowych im.S.Staszica w Opolu, ubiegającego
14. OR.I-0151-387/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Edyty Wiśniowskiej nauczyciela kontraktowego w Publicznym Gimnazjum Nr 7 w Opolu, ubiegającego się o awan
15. OR.I-0151-386/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Agnieszki Wierzbickiej nauczyciela kontraktowego w Publicznym Gimnazjum Nr 7 w Opolu, ubiegającego się o
16. OR.I-0151-385/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Soni Waindok nauczyciela kontraktowego w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr II z Oddziałami Dwujęzycz
17. OR.I-0151-384/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Romualdy Szymańskiej nauczyciela kontraktowego w Publicznym Gimnazjum Nr 5 w Opolu, ubiegającego się o aw
18. OR.I-0151-383/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Andrzeja Szladowskiego nauczyciela kontraktowego w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Opolu, ubiegającego się o
19. OR.I-0151-382/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Moniki Skołd nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Specjalnych w Opolu, ubiegającego się o awans na s
20. OR.I-0151-381/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Katarzyny Piec nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyń
21. OR.I-0151-380/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Anny Orłowskiej - Tetli nauczyciela kontraktowego w Publicznym Gimnazjum Nr 5 w Opolu, ubiegającego się o
22. OR.I-0151-379/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Sławomira Kuźnickiego nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała
23. OR.I-0151-378/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Joanny Knosali nauczyciela kontraktowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 15 w Opolu, ubiegającego się
24. OR.I-0151-377/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Bernadety Kinder nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu, ubi
25. OR.I-0151-376/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Moniki Fiedorowicz - Rąbalskiej nauczyciela kontraktowego w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Op
26. OR.I-0151-375/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Samanty Dudek nauczyciela kontraktowego w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Opolu, ubiegającego się o awans na
27. OR.I-0151-374/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Magdaleny Dolińskiej nauczyciela kontraktowego w Publicznym Gimnazjum Nr 6 w Opolu, ubiegającego się o aw
28. OR.I-0151-373/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Beaty Czyszczoń nauczyciela kontraktowego w Publicznym Gimnazjum Nr 7 w Opolu, ubiegającego się o awans n
29. OR.I-0151-372/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Katarzyny Chyra nauczyciela kontraktowego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Opolu, ubiegającego się o
30. OR.I-0151-371/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Katarzyny Chruściak nauczyciela kontraktowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Opolu, ubiegającego
31. OR.I-0151-370/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Damiana Cebulli nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu, ubiegającego się o awans
32. OR.I-0151-369/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Liliany Bisowskiej nauczyciela kontraktowego w Publicznym Gimnazjum Nr 5 w Opolu, ubiegającego się o awan
33. OR.I-0151-368/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Katarzyny Pawińskiej nauczyciela kontraktowego w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu,
34. OR.I-0151-367/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Joanny Szwaiger nauczyciela kontraktowego w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu, ubieg
35. OR.I-0151-366/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Lecha Filipiaka nauczyciela kontraktowego w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu, ubieg
36. OR.I-0151-365/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Bernardy Brzozowskiej nauczyciela kontraktowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 15 w Opolu, ubiegające
37. OR.I-0151-364/2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Anety Ustrzyckiej nauczyciela kontraktowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjn
38. OR.I-0151-363/2004
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wspieranie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych or
39. OR.I-0151-362/2004 - zastąpione zarządzeniem OR.I-0151-1058/08 z dnia 03.11.2008 r.
w sprawie: wprowadzenia regulaminu wypłat ekwiwalentu pieniężnegoczłonkom Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu ratowniczym.
40. OR.I-0151-361/2004
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: PSP Nr 2 - remont sali gimnastycznej
41. OR.I-0151-360/2004
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn. Utrzymanie i modernizacja dróg rolnych - bieżące utrzymanie dróg transportu rolnego na terenie miasta Opola.
42. OR.I-0151- 359/2004
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2004 rok w ramach tego samego działu.
43. OR.I-0151- 358/2004
w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2004 rok.
44. OR.I-0151- 357/2004
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2004 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne.
45. OR.I-0151-356/2004
w sprawie ratalnej spłaty zaległych należności czynszowych
46. OR.I-0151-355/2004
w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert w związku z ogłoszonym konkursem ofert na zlecenie organizacjom pozarządowym, samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej lub innym uprawniony
47. OR.I-0151-354/2004
w sprawie odroczenia terminu spłaty zaległych należności czynszowych
48. OR.I-0151-353/2004
w sprawie ratalnej spłaty zaległych należności czynszowych
49. OR.I-0151-352/2004
w sprawie ratalnej spłaty zaległych należności czynszowych
50. OR.I-0151-351/2004
w sprawie rozłożenia na raty zaległych należności czynszowych

Ilość odwiedzin: 2822
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Prezydenta Miasta
Skrócony opis: Zarządzenia Prezydenta od numeru OR.I-0151-351/2004 do numeru OR.I-0151-400/2004
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Marcjasz
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Marcjasz
Osoba, która wprowadzała dane: Grzegorz Marcjasz
Data wytworzenia informacji: 2004-06-25 14:19:41
Data udostępnienia informacji: 2004-06-25 14:19:41
Data ostatniej aktualizacji: 2004-06-25 14:23:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner