logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Spis dokumentów:
1. OR.I-0151-150/2004
w sprawie umorzenia odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu
2. OR.I-0151-149/2004
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.
3. OR.I-0151-148/2004-zastąpione zarządzeniem nr OR-I.0050.179.2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r.
zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
4. OR.I-0151-147/2004-zastąpione zarządzeniem nr OR-I.0050.179.2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r.
zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
5. OR.I -0151-146/2004
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.I.-0151- 90/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 17 lutego 2004 r.
6. OR.I- 0151-145/2004
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego ( garażu nr 3 przy ul. Sienkiewicza 34 )
7. OR.I-01510144/2004
w sprawie roszerzenia działalności gospodarczej w lokalu użytkowym
8. OR.I-0151-143/2004
w sprawie prowadzenia kontroli
9. OR.I-0151-142/2004
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
10. OR.I-0151-141/2004
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
11. OR.I-0151-140/2004
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
12. OR.I-0151-139/2004
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
13. OR.I-0151-137/2004
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
14. OR.I-0151-138/2004
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
15. OR.I-0151-136/2004
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
16. OR.I-0151-135/2004
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
17. OR.I-0151-134/2004
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.
18. OR.I-0151-133/2004
w sprawie planu finansowego Urzędu miasta Opola na 2004 rok.
19. OR.I-0151-132/2004
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2004 rok
20. OR.I-0151-131/2004
w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej
21. OR.I-0151-130/2004
w sprawie ustalenia na 2004 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Opolu
22. OR.I-0151-129/2004
w sprawie ustalenia na 2004 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w Opolu
23. OR.I-0151-128/2004
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.
24. OR.I-0151-126/2004
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw dzierżawy mienia komunalnego
25. OR.I-0151-125/2004
w sprawie kontynuacji najmu lokalu biurowego i garażu
26. OR.I-0151-127/2004
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
27. OR.I-0151-124/2004
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
28. OR.I-0151-123/2004
w sprawie rozłożenia na raty zaległych należności czynszowych
29. OR.I-0151-122/2004
w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.II-0155-703/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie ratalnej spłaty należności czynszowych
30. OR.I–0151-121/2004
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego
31. OR.I-0151-120/2004
w sprawie rozłożenia na raty zaległych należności czynszowych
32. OR.I-0151-119/2004
w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2004 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne.
33. OR.I-0151-118/2004
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2004 rok w ramach tego samego działu.
34. OR.I-0151-117/2004
w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Miasta Opola
35. OR.I-0151-116/2004
w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Miasta Opola
36. OR.I-0151-115/2004
w sprawie kontynuacji najmu lokalu użytkowego
37. OR.I-0151-114/2004
w sprawie rozłożenia na raty zaległych należności czynszowych
38. OR.I-0151-113/2004
w sprawie tabeli bazowych stawek czynszu za najem lokali użytkowych
39. OR.I–0151-112/2004
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego
40. OR.I-0151-111/2004
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
41. OR.I-0151 -110/2004
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
42. OR.I-0151 -109/2004
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn. Pielęgnacja, konserwacja terenów zieleni miasta Opola z wyłączeniem parku osiedlowego ZWM i parku na
43. OR.I-0151-108/2004
w sprawie kontynuacji najmu lokalu użytkowego
44. OR.I-0151-107/2004
w sprawie regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej do udzielenia zamówienia publicznego:
45. OR.I-0151 -106/2004
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
46. OR.I-0151 -105/2004
w sprawie regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej do udzielenia zamówienia publicznego:
47. OR.I-0151-104/2004
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
48. OR.I-0151-103/2004
w sprawie odroczenia terminu zapłaty zaległych należności czynszowych
49. OR.I –0151 -102/2004
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego
50. OR.I-0151 -101/2004
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.

Ilość odwiedzin: 3066
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Prezydenta Miasta
Skrócony opis: Zarządzenia Prezydenta od numeru OR.I-0151-101/2004 do numeru OR.I-0151-150/2004
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Marcjasz
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Marcjasz
Osoba, która wprowadzała dane: Grzegorz Marcjasz
Data wytworzenia informacji: 2004-02-20 15:14:45
Data udostępnienia informacji: 2004-02-20 15:14:45
Data ostatniej aktualizacji: 2004-02-20 15:18:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner