logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
minusPrzetargi
   plus0
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   minus2021
   plus2022
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Przetargi: 2021 > grudzień > 2021-12-20
I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W OPOLU W REJONIE UL. KRZANOWICKIEJ

PREZYDENT  MIASTA  OPOLA

ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych  położonych w Opolu w rejonie:

1. ul. Krzanowickiej obejmującej działkę nr 811 o pow. 0,0845ha, obręb Wróblin, KW OP1O/00096790/8.

Cena wywoławcza nieruchomości: 140.000,00 zł +23%VAT                                            wadium: 14.000,00 zł

Przetarg  odbędzie  się w dniu 20 grudnia 2021 r. o godz. 1030  w Urzędzie  Miasta  Opola – sala konferencyjna nr 312 im. Karola Musioła, Rynek 1A.

2. ul. Krzanowickiej obejmującej działkę nr 812 o pow. 0,0842ha, obręb Wróblin, KW OP1O/00096790/8.

Cena wywoławcza nieruchomości: 140.000,00 zł +23%VAT                                            wadium: 14.000,00 zł

Przetarg  odbędzie  się w dniu 20 grudnia 2021 r. o godz. 1100  w Urzędzie  Miasta  Opola – sala konferencyjna nr 312 im. Karola Musioła, Rynek 1A.

3. ul. Krzanowickiej obejmującej działkę nr 813 o pow. 0,1046ha, obręb Wróblin, KW OP1O/00096790/8.

Cena wywoławcza nieruchomości: 170.000,00 zł +23%VAT                                            wadium: 17.000,00 zł.

Przetarg  odbędzie  się w dniu 20 grudnia 2021 r. o godz. 1130  w Urzędzie  Miasta  Opola – sala konferencyjna nr 312 im. Karola Musioła, Rynek 1A.

Wyposażenie ww. działek w urządzenia komunalne (w ulicy Krzanowickiej): energia elektr., wodociąg, kanalizacja.

Przedmiotowe nieruchomości  nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

Zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Krzanowicką i rzeką Swornicą w Opolu (uchwała Nr XXV/213/04 RMO z dnia 29.01.2004r.) działki znajdują się na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem MN – tereny przeznaczone na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami oraz urządzeniami budowlanymi, obiektami towarzyszącymi i zielenią.

Przystępujący  do  ww. przetargów  zobowiązani  są do:

1. Złożenia  do dnia 13 grudnia 2021 r. Urząd Miasta Opola, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103 pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami i przepisami prawnymi dotyczącymi przetargu (formularz oświadczenia, klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w załącznikach, przepisy prawne dostępne w tut. Wydziale). Możliwość przesłania skanu oświadczenia wraz z akceptacją klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych na adres mailowy: nieruchomosci@um.opole.pl.

2. Wniesienia do dnia 13 grudnia 2021 r.  wadium w wyżej podanej wysokości  na konto bankowe  Urzędu Miasta Opola Millenium S.A. Nr 47116022020000000215153330.

Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy notarialnej. Wadium  wpłacone  przez  pozostałych  uczestników  przetargu podlega  zwrotowi.

Wygrywający przetarg  zobowiązany  jest  do dokonania  pełnej  wpłaty  kwoty  osiągniętej w przetargu (należy do niej doliczyć 23% VAT) oraz wszelkich innych opłat związanych z nabyciem ww. nieruchomości na  własność przed zawarciem umowy  notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia przetargu we wskazanej przez przyszłego nabywcę kancelarii Notarialnej w Opolu.

INFORMACJE DODATKOWE: Urząd Miasta Opola (Pl. Wolności 7-8), Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103, tel. 77/4511832 w dniach pracy Urzędu w  godz. 7.30-15.30 (pn.- środa); 7.30-17.00 (czwartek); 7.30-14.00 (piątek).

Zgodnie z art. 70¹ §3 Kodeksu Cywilnego warunki przetargu mogą ulec zmianie, co zostanie niezwłocznie ujęte  w treści ogłoszenia.

PREZYDENT  MIASTA  OPOLA zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Załączniki do pobrania:

2021-11-16 09:47:46 - druk oświadczenia (42.00 kB)
2021-11-16 09:48:38 - mapy - lokalizacja, mpzp, sieci (1.15 MB)
2021-11-16 09:49:34 - klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych (16.94 kB)
2021-12-28 08:42:16 - informacja o wynikach przetargów (388.40 kB)

Ilość odwiedzin: 969
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Kubacka
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Kubacka
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Kubacka
Data wytworzenia informacji: 2021-11-16 08:46:54
Data udostępnienia informacji: 2021-11-16 08:46:54
Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-28 08:42:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner