logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


 C142 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  "Wójtowa Wieś IV" w Opolu

 Powierzchnia planu: ok. 0,6 ha
Lp. Procedura sporządzania MPZP Terminy
I.

Uchwała nr XXXVIII/757/21 Rady Miasta Opola z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś IV" w Opolu

25 marca  2021 r.
II. Ogłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp

2 kwietnia 2021 r.

Składanie wniosków do mpzp do 23 kwietnia 2021 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniesionych wniosków do mpzp 11 sierpnia 2021 r.
III. Opiniowanie i uzgadnianie projektu mpzp czerwiec 2021 r.
 IV.
 
Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu 17 sierpnia 2021 r.
Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu od 24 sierpnia do 13 września 2021 r.

Dyskusja publiczna

W związku ze stanem epidemii proszę, aby do dnia 26 sierpnia 2021 r. osoby chętne do wzięcia udziału w dyskusji publicznej zgłosiły się pod nr telefonu 77 4511924 lub drogą elektroniczną na adres bu@um.opole.pl.

30 sierpnia 2021r., Rynek -Ratusz, godz. 15:00, sala 312
Przyjmowanie uwag do projektu mpzp do 27 września 2021 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp  
V.

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

 

Nazwa dokumentu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś IV" w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Weronika Bartyla
Osoba, która odpowiada za treść: Weronika Bartyla
Osoba, która wprowadzała dane: Mateusz Jahn
Data wytworzenia informacji: 2021-03-29 10:52:09
Data udostępnienia informacji: 2021-03-29 10:52:09
Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-17 09:01:31

Wersja do wydruku...

corner   corner