logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, skierowany do organizacji pozarządowych lub innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.).

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie https://opole.engo.org.pl/konkursy-trwajace  – pod nazwą właściwego konkursu.

Termin składania ofert wraz z potwierdzeniem złożenia z Generatora upływa dnia  29 października 2019 r.

Szczegóły konkursu w załącznikach.

Załączniki do pobrania: 2019-10-08 13:45:52 - Zarządzenie wraz z ogłoszeniem (835.40 kB)
2019-10-08 13:50:28 - Regulamin otwartych konkursów ofert (68.01 kB)
2019-10-08 13:56:13 - Załącznik 1 do Regulaminu (104.49 kB)
2019-10-08 13:58:09 - Załącznik 2 do Regulaminu (61.00 kB)
2019-10-08 14:00:56 - Załącznik 3 do Regulaminu (100.00 kB)
2019-10-16 13:06:55 - Ogłoszenie o konkursie (423.75 kB)

Nazwa dokumentu: Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzi
Skrócony opis: 1)wsparcie osób bezdomnych w rozwiązywaniu ich problemów życiowych, w tym działania prowadzone metodą streetworkingu, 2)prowadzenie łaźni dla osób potrzebujących.
Podmiot udostępniający: Wydział Polityki Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cieślik
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cieślik
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cieślik
Data wytworzenia informacji: 2019-10-08 13:41:42
Data udostępnienia informacji: 2019-10-08 13:41:42
Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-16 13:09:12

Wersja do wydruku...

corner   corner