logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) w związku z art. 37 ust. 3 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 317 ze zm.), Prezydent Miasta Opola zaprasza mieszkańców Miasta Opola do udziału w konsultacjach społecznych projektu ww. dokumenty pn. "Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej w mieście Opolu.

Z treścią dokumentu zapoznać się można:

 • w Wydziale Transportu Urzędu Miasta Opola, ul. Piastowska 17, pok. 15, 45-081 Opole,
  w czasie pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do środy w godzinach 7:30 – 15:30, w czwartki
  w godzinach 7:30 – 17:00, w piątki w godzinach 7:30 – 14:00;
 • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Opola, pod adresem: archiwum.bip.um.opole.pl, w dziale „Inne”, w zakładce „Transport publiczny”.

 

Opinie do projektu ww. dokumentu można składać wyłącznie na Formularzu składania uwag i wniosków, w dniach od 05.11.2018 r. do 26.11.2018 r., w następujący sposób:

 • drogą elektroniczną, bez konieczności opatrzenia wiadomości kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: wt@um.opole.pl;
 • pocztą tradycyjną – w formie pisemnej na wskazany adres korespondencyjny: Urząd Miasta Opola Wydział Transportu, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole;
 • lub ustnie do protokołu w Wydziale Transportu Urzędu Miasta Opola, ul. Piastowska 17,
  45-081 Opole
  , pok. 15, w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do środy w godzinach 7:30 – 15:30, w czwartki w godzinach 7:30 – 17:00, w piątki w godzinach 7:30 – 14:00.

Termin złożenia uwag do projektu dokumentu pn. „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej w mieście Opolu” upływa w dniu 26 listopada 2018 r.

Załączniki do pobrania: 2018-11-05 09:46:22 - Analiza kosztów i korzyści (2.24 MB)
2018-11-05 09:49:50 - Formularz AKK autobusy zeroemisyjne Opole (72.50 kB)

Ilość odwiedzin: 2277
Nazwa dokumentu: Transport zeroemisyjny
Skrócony opis: Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej w mieście Opolu.
Osoba, która wytworzyła informację: Leszek Pałosz
Osoba, która odpowiada za treść: Leszek Pałosz
Osoba, która wprowadzała dane: Leszek Pałosz
Data wytworzenia informacji: 2018-11-05 09:26:30
Data udostępnienia informacji: 2018-11-05 09:26:30
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-05 09:54:07

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner