logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


 

 B27   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  Groszowice - Metalchem w Opolu

 Powierzchnia planu: 581 ha
 Obręb: Groszowice, Grotowice
Lp. Procedura sporządzania MPZP Terminy
I.

Uchwała nr XXXII/283/04 Rady Miasta Opola z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp 

27 maja
2004 r.

II. Ogłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp

21 marca
2005 r.

Składanie wniosków do mpzp do 21 kwietnia
2005 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniesionych wniosków do mpzp  12 maja
2005 r.
III. Opiniowanie i uzgadnianie projektu mpzp  
 IV.
 
Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu 27 grudnia
2007 r.
Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu  od 8 stycznia 2007 r. do 5 lutego 2007 r.
Dyskusja publiczna  1 lutego
2007 r.
Przyjmowanie uwag do projektu mpzp  do 23 lutego
2007 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp 15 marca
2007 r.
V.


Uchwała nr XI/105/07 Rady Miasta Opola z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Groszowice - Metalchemj w Opolu

Uchwała mpzp
Załącznik nr 1 - rysunek planu
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1, zał. 2, zał. 3)

Część ustaleń planu uchylają uchwały:
- nr VI/53/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Metalchem" w Opolu,
- nr XV/266/15 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Groszowice I" w Opolu
- nr XLII/837/17 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Groszowice II" w Opolu
w granicach wg załącznika graficznego planu.

Dane przestrzenne: zgeoreferowany plik TIF
                                 legenda

26 kwietnia
2007 r.


Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 42, poz. 1489
 

8 czerwca
2007 r.

 

Nazwa dokumentu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Groszowice - Metalchem w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Emilia Twardowska
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Twardowska
Osoba, która wprowadzała dane: Weronika Bartyla
Data wytworzenia informacji: 2013-02-14 09:49:37
Data udostępnienia informacji: 2013-02-14 09:49:37
Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-20 11:38:17

Wersja do wydruku...

corner   corner