logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


 

 B15   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  terenów położonych w rejonie: ulicy Budowlanych - Jana III Sobieskiego, obwodnicy północnej miasta Opola, terenów PKP i terenów o funkcji wytwórczo-magazynowej i transportowej w Opolu


 Powierzchnia planu: 20 ha
 Obręb: Wróblin
Lp. Procedura sporządzania MPZP Terminy
I.

Uchwała nr LIX/711/02 Rady Miasta Opola w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp 
 


2002 r.

II. Ogłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp

 

Składanie wniosków do mpzp  
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniesionych wniosków do mpzp  
III. Opiniowanie i uzgadnianie projektu mpzp  
 IV.
 
Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu  
Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu  
Dyskusja publiczna  
Przyjmowanie uwag do projektu mpzp  
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp  
V.


Uchwała nr XIII/100/03 Rady Miasta Opola z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie: ulicy Budowlanych - Jana III Sobieskiego, obwodnicy północnej miasta Opola, terenów PKP i terenów o funkcji wytwórczo-magazynowej i transportowej w Opolu

Uchwała mpzp
Załącznik nr 1 - rysunek planu

Dane przestrzenne: zgeoreferowany plik TIF
                                legenda

29 maja
2003 r.


Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 55, poz. 1083
 

21 lipca
2003 r.

 

Nazwa dokumentu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie: ulicy Budowlanych - Jana III Sobieskiego, obwodnicy północnej miasta Opola, terenów PKP i terenów o funkcji wytwórc
Osoba, która wytworzyła informację: Emilia Twardowska
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Twardowska
Osoba, która wprowadzała dane: Weronika Bartyla
Data wytworzenia informacji: 2013-02-15 10:40:11
Data udostępnienia informacji: 2013-02-15 10:40:11
Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-20 08:25:57

Wersja do wydruku...

corner   corner