logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
minusPrzetargi
   plus0
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   minus2022
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Przetargi: 2022 > luty > 2022-02-23
III PRZETRAG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MEISĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M 2 GARAŻY POŁOŻONYCH W OPOLU

PREZYDENT MIASTA OPOLA

ogłasza III przetarg ustny nieograniczon 

na ustalenie miesięcznej stawki czynszu za najem 1 m2 garaży położonych w Opolu przy:

  1. ul. Grunwaldzkiej 2-4 o pow.14,66 m2 garaż nr 1

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 31/13 z km 47, obręb Opole,  KW OP1O/00058057/0

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2 garażu została ustalona w wysokości 6,60 zł  netto + 23%VAT   wadium  210,00 zł

Garaż w średnim stanie technicznym, w garażu znajduje się stara instalacja elektryczna
(bez napięcia) oraz kanał.

Garaż wymaga przeprowadzenia remontu w zakresie:

- pokrycie dachowe do uszczelnienia,

- uzupełnienie tynków, spękań wraz z malowaniem,

- regulacja bramy garażowej wraz z malowaniem.

Garaż  znajduje w zespole garaży za budynkiem przy ul. Grunwaldzkiej 2 - 4  w Opolu. Wjazd do garażu od strony ulicy Grunwaldzkiej w Opolu.

  1. ul. Grunwaldzkiej 3a o pow. 23,60 m2

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr16/4 z km 45, obręb Opole  KW OP1O/00075926/8

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2 garażu została ustalona w wysokości 6,60 zł  netto + 23%VAT   wadium  290,00 zł

Garaż w średnim stanie technicznym, instalacja elektryczna niesprawna.

Garaż wymaga przeprowadzenia remontu w zakresie:

- wymienia zabezpieczenia kanału technicznego,

- brama garażowa kwalifikuje się do remontu,

- usunięcie zawilgoceń,

- naprawa posadzki betonowej,

- uzupełnienie tynków na ścianach i stropie,

- malowanie ścian i stropu,

- naprawa instalacji elektrycznej.

Garaż znajduje się w ciągu 2 garaży przyłączonych do budynku przy ul. Grunwaldzkiej 3 a w Opolu.

  1. ul. Grunwaldzkiej 3a o pow. 26,00 m2

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr16/4 z km 45, obręb Opole  KW OP1O/00075926/8

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2 garażu została ustalona w wysokości 6,60 zł netto + 23%VAT   wadium  300,00 zł

Garaż w średnim stanie technicznym, instalacja elektryczna niesprawna.

Garaż wymaga przeprowadzenia remontu w zakresie:

- brama garażowa kwalifikuje się do remontu,

- usunięcie zawilgoceń,

- naprawa posadzki betonowej,

- uzupełnienie tynków na ścianach i stropie,

- malowanie ścian i stropu,

- naprawa instalacji elektrycznej.

Garaż znajduje się w ciągu 2 garaży przyłączonych do budynku przy ul. Grunwaldzkiej 3a w Opolu.

  1. ul. 1 Maja - Rejtana o pow.15,82 m2 garaż nr 13

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 10/69 z km 74, obręb Opole,  KW OP1O/00078142/9

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2 garażu została ustalona w wysokości 6,60 zł netto + 23%VAT      wadium  190,00 zł

Garaż w dobrym stanie technicznym.

Garaż wymaga przeprowadzenia remontu w zakresie:

- brama garażowa blaszana, dwuskrzydłowa – stan dobry - kwalifikuje się do remontu,

- dach kryty papą –stan zadowalający – kwalifikuje się do konserwacji,

- tynki wewnętrzne – stan dobry, do odnowienia,

- posadzka betonowa – stan zadowalający – miejscowo spękana,

- wentylacja – jest – otwory w tylnej ścianie,

- instalacja elektryczna – sprawna, .

Garaż znajduje się w ciągu garaży przy ul. 1 Maja - Rejtana w Opolu. Wjazd
do garażu od strony ulicy ul. Rejtana w Opolu.

Na dzień 22 września 2021 r. oraz na dzień 1 grudnia 2021 r. został wyznaczony termin I oraz II przetargu, który zakończył się wynikiem negatywnym.

  1. ul. Plebiscytowej 16 o pow.14,30 m2 garaż nr 3

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 26/12 z km 47, obręb Opole,  KW OP1O/00075926/8

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2 garażu została ustalona w wysokości 6,60 zł netto + 23%VAT      wadium  170,00 zł

Garaż w średnim stanie technicznym, brak instalacji elektrycznej.

Garaż wymaga przeprowadzenia remontu w zakresie:

- brama garażowa kwalifikuje się do remontu (regulacja, malowanie),

- uszczelnienie ścian i dachu z blachy falistej,

- wykonanie otworów wentylacji grawitacyjnej.

Garaż typu „blaszak” znajduje w ciągu 4 garaży „blaszaków” za budynkiem przy ul. Plebiscytowej 16 w Opolu.

  1. ul. Plebiscytowej 16 o pow.14,04 m2 garaż nr 2

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 26/12 z km 47, obręb Opole,  KW OP1O/00075926/8

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2 garażu została ustalona w wysokości 6,60 zł netto + 23%VAT      wadium  180,00 zł

Garaż w średnim stanie technicznym, instalacja elektryczna bez napięcia.

Garaż wymaga przeprowadzenia remontu w zakresie:

- brama garażowa kwalifikuje się do remontu (regulacja, malowanie),

- uszczelnienie ścian i dachu z blachy falistej,

- wykonanie otworów wentylacji grawitacyjnej,

- malowanie ścian i dachu z blachy falistej.

Garaż typu „blaszak” znajduje w ciągu 4 garaży „blaszaków” za budynkiem przy ul. Plebiscytowej 16 w Opolu.

  1. ul. Plebiscytowej 24 o pow.15,19 m2

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 43/22 z km 47, obręb Opole,  KW OP1O/00075926/8

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2 garażu została ustalona w wysokości 6,60 zł netto + 23%VAT      wadium  190,00 zł

Garaż w dobrym stanie technicznym, wyposażony instalację elektryczną.

Garaż wymaga przeprowadzenia remontu w zakresie:

- brama garażowa drewniana, dwuskrzydłowa, obita blachą – stan dobry,

- tynki wewnętrzne – stan dobry,

- posadzka betonowa, samopoziomująca – stan dobry,

- brak wentylacji,

- stop drewniany kryty papą – stan zadowalający.

Garaż znajduje się w ciągu budynku usługowo – garażowym przy ul. Plebiscytowej 24 w Opolu. Wjazd do garażu od ulicy Prusa w Opolu.

  1. ul. Reymonta 27 o pow.15,12 m2 garaż nr 5

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 8/12 z km 53, obręb Opole,  KW OP1O/00106199/9

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2 garażu została ustalona w wysokości 6,60 zł netto + 23%VAT      wadium  200,00 zł

Garaż w dość dobrym stanie technicznym,  brak jest instalacji elektrycznej.

Garaż wymaga przeprowadzenia remontu w zakresie:

- brama garażowa drewniana, dwuskrzydłowa w kolorze pomarańczowym– stan dobry – do konserwacji,

- dach kryty papą kwalifikuje się do konserwacji - uszczelnienia – stan zadawalający,

- tynki wewnętrzne z licznymi ubytkami, zawilgocone oraz spękane – stan dostateczny – kwalifikuje się do wymiany,

-posadzka betonowa – stan dość dobry.

Garaż znajduje się w ciągu 8 garaży za budynkiem przy ul. Reymonta 27 w Opolu.
Wjazd do garażu od strony ulicy Reymonta 27 w Opolu przez bramę.

Na dzień 29 czerwca  2021 r. oraz na dzień 1 grudnia 2021 r. został wyznaczony termin I oraz II przetargu, który zakończył się wynikiem negatywnym.

Najemca garażu zobowiązany jest uiszczać czynsz miesięcznie z góry, bez uprzedniego wezwania, w terminie do 10 –tego każdego miesiąca, za który przypada należność.

Stawka czynszu za najem garażu podlega corocznie zmianie o wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonych przez Prezesa GUS.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

Najemca garażu oprócz czynszu zobowiązany będzie opłacać podatek od nieruchomości.

Garaże wymagają przeprowadzenia przez przyszłego najemcę remontu, bez prawa dochodzenia zwrotu kosztów.

Garaże zostaną udostępnione do oglądania po uprzednim uzgodnieniu terminu z Miejskim Zarządem Lokali Komunalnych w Opolu z siedzibą przy ul. Ozimskiej 19,  tel. 77/44 35 749
w poniedziałek, wtorek, środę w godz. 730 – 1530, czwartek w godz. 730 – 1700, piątek w godz. 730 – 1400

Przetargi odbędą się w dniu 23 lutego 2022 r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Miasta Opola –   sala konferencyjna nr 312 im. Karola Musioła, ul. Rynek 1A.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do:

1. Złożenia do dnia 18 lutego 2022 r. Urząd Miasta Opola, Wydział Lokalowy
ul. Ozimska 19, IX piętro pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami
i przepisami prawnymi dotyczącymi przetargu (formularz oświadczenia, przepisy prawne
w tut. Wydziale).

2. Wniesienia do dnia 18 lutego 2022 r. wadium w wyżej podanej wysokości na konto bankowe Urzędu Miasta Opola Bank Millenium S.A. Nr 47116022020000000215153330
i przedłożenie dowodu jego wpłaty w ww. miejscu i terminie.

Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych
na ww. rachunek bankowy.

Wniesione wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy najmu.

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Zawarcie umowy najmu nastąpi nie później niż w ciągu 40 dni, licząc od daty zakończenia przetargu.

INFORMACJE DODATKOWE: Urząd Miasta Opola, Wydział Lokalowy, ul. Ozimska 19,
tel. 77 44 35 742 w
poniedziałek, wtorek, środę w godz. 730 – 1530, czwartek w godz. 730 – 1700, piątek w godz. 730 – 1400.
Ogłoszenia o przetargach publikowane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola pod adresem: www.opole.pllub www.bip.um.opole.pl

PREZYDENT MIASTA OPOLA zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w części
lub w całości.

 

Załączniki do pobrania:

2022-01-21 09:31:46 - Oświadczenie (30.00 kB)

Ilość odwiedzin: 401
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Piasecka
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Piasecka
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Piasecka
Data wytworzenia informacji: 2022-01-21 08:28:27
Data udostępnienia informacji: 2022-01-21 08:28:27
Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-21 09:31:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner