logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
minusPrzetargi
   plus0
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   minus2021
   plus2022
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Przetargi: 2021 > wrzesień > 2021-09-22
III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOŻONYCH W OPOLU

PREZYDENT MIASTA OPOLA

ogłasza

III przetarg ustny nieograniczony

na ustalenie miesięcznej stawki czynszu za najem 1 m2 lokali użytkowych położonych
w Opolu przy:

  1. ul. 1 Maja 17 of/1B - parter o pow. 25,56 m2, strefa miejska „I”

Lokal składa się z 1 pomieszczenia.

Lokal w dostatecznym stanie technicznym. Wyposażony w instalację elektryczną oraz wodną. W lokalu jest ogrzewanie węglowe – piec typu  „koza”

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 51/3, z km 49, obręb Opole, KW OP1O/00118074/4

Dotychczasowe wykorzystanie lokalu – sklep.

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2  lokalu użytkowego została ustalona w wysokości 13,20 zł netto + 23%VAT, wadium 750,00 zł

  1. ul. Jerzego i Ryszarda Kowalczyków 9/B  - parter o pow. 36,89 m2, strefa miejska „III”

Lokal składa się z 3 pomieszczeń – sali sprzedażowej, zaplecza oraz wc.

Lokal w dobrym stanie technicznym. Wyposażony w instalację elektryczną, wodną
i kanalizacyjną.

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 65, z km 81, obręb Nowa  Wieś Królewska, KW OP1O/00077359/6

Dotychczasowe wykorzystanie lokalu – lokal usługowy.

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2  lokalu użytkowego została ustalona w wysokości 15,40T zł netto + 23%VAT, wadium 1 100,00 zł

  1. ul. Puszkina 61 A  - parter o pow. 82,53 m2, strefa miejska „III”

Lokal składa się z 4 pomieszczeń oraz 3 pomieszczeń sanitarnych

Wyposażony w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną. W lokalu brak jest ogrzewania.

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 73, z km 42, obręb Nowa Wieś Królewska, KW OP1O/00091395/4

Dotychczasowe wykorzystanie lokalu – lokal usługowy.

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2  lokalu użytkowego została ustalona w wysokości 11,00 zł netto + 23%VAT, wadium 1 000,00 zł

  1. ul. 1 Maja 15 of./c   - parter o pow. 34,62 m2, strefa miejska „I”

Lokal składa się z 3 pomieszczeń (w tym wc).

Lokal w średnim stanie technicznym. Wyposażony w instalację elektryczną, wodną
i kanalizacyjną.

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 50/25, z km 49, obręb Opole, KW OP1O/00104964/9

Dotychczasowe wykorzystanie lokalu – lokal usługowy..

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2  lokalu użytkowego została ustalona w wysokości 11,00 zł netto + 23%VAT, wadium 500,00 zł

 

  1. ul. Spychalskiego 1  - parter o pow. 96,28 m2 oraz piwnica o pow. 8,06 m2  strefa miejska „II”

Lokal składa się z 6 pomieszczeń oraz  2 wc.

Lokal w dostatecznym stanie technicznym. Wyposażony w instalację elektryczną, wodną
i kanalizacyjną. W lokalu brak jest ogrzewania.

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 48/6, z km 41, obręb Opole, KW OP1O/00033264/3

Dotychczasowe wykorzystanie lokalu – ciastkarnio – kawiarnia.

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2  lokalu użytkowego została ustalona w wysokości 22,00 zł netto + 23%VAT, wadium 2 000,00 zł

Na dzień 12 maja 2021 r. oraz 23 czerwca 2021 r. wyznaczono terminy I i II przetargów, które zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przetargi odbędą się w dniu 22 września 2021 r. o godzinie 11.30 w Urzędzie Miasta Opola –   sala konferencyjna nr 312 im. Karola Musioła, Rynek - Ratusz.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do:

1. Złożenia do dnia 17 września 2021 r. – Urząd Miasta Opola, Wydział Lokalowy,
ul. Ozimska 19, IX piętro pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami
 i przepisami prawnymi dotyczącymi przetargu (formularz oświadczenia, przepisy prawne
w tut. Wydziale).

2. Wniesienia do dnia 17 września 2021 r. wadium w wyżej podanej wysokości na konto bankowe Urzędu Miasta Opola Bank Millenium S.A. Nr 47116022020000000215153330
i przedłożenie dowodu jego wpłaty w ww. miejscu i terminie.

W lokalach wyklucza się prowadzenie działalności związanej z usługami finansowymi (typu bank, itp.), ubezpieczeniowymi i hazardowej oraz prowadzenia second – handów i dyskontów.

Umowy najmu ww. lokali użytkowych zostaną zawarte na czas nieokreślony.

Najemca jest obowiązany uiszczać czynsz i zaliczki miesięczne z góry bez uprzedniego wezwania na wskazany rachunek bankowy w terminie do dnia 10 każdego miesiąca kalendarzowego, za który przypada należność.

Czynsz za najem podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Prezesa GUS.

Oprócz czynszu przyszły najemca zobowiązany będzie do płacenia podatku
od nieruchomości.

Lokale zostaną udostępnione do oglądania po uprzednim uzgodnieniu terminu z Miejskim Zarządem Lokali Komunalnych w Opolu z siedzibą przy ulicy Ozimskiej 19, IX piętro,

tel. 77/ 44 35 749 w poniedziałek, wtorek, środę w godz. 730 – 1530, czwartek
w godz. 730 – 1700, piątek w godz. 730 – 1400.

Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych
na ww. rachunek bankowy.

Wniesione wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy najmu.

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Zawarcie umowy najmu nastąpi nie później niż w ciągu 40 dni, licząc od daty zakończenia przetargu.

INFORMACJE DODATKOWE: Urząd Miasta Opola Wydział Lokalowy tel. 77/44-35-742  poniedziałek, wtorek, środę w godz. 730 – 1530, czwartek w godz. 730 – 1700, piątek w godz. 730– 1400

Informacje o przetargach publikowane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola
od adresem: www.opole.pl lub www.bip.um.opole.pl.

PREZYDENT MIASTA OPOLA zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w części
lub w całości.

Załączniki do pobrania:

2021-09-07 11:22:08 - Oświadczenie (30.50 kB)

Ilość odwiedzin: 470
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Piasecka
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Piasecka
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Piasecka
Data wytworzenia informacji: 2021-09-07 10:18:07
Data udostępnienia informacji: 2021-09-07 10:18:07
Data ostatniej aktualizacji: 2021-09-07 11:22:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner