logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
minusPrzetargi
   plus0
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   minus2021
   plus2022
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Przetargi: 2021 > wrzesień > 2021-09-27
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. WSPÓLNEJ (DZ. NR 61/1, 61/2, 62/1, 98/6 I 103, KM 30, OBR. PÓŁWIEŚ)

PREZYDENT  MIASTA  OPOLA

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy ul. Wspólnej obejmującej działki nr 61/1, 61/2, 62/1, 98/6 i 103 o łącznej pow. 2,1076ha z km 30, obręb Półwieś, KW OP1O/00077455/9, OP1O/00098655/4, OP1O/00007508/5.

Nieruchomość położona jest na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” Sp. z o.o. Podstrefy Opole i przeznaczona jest pod aktywność gospodarczą.

Uzbrojenie techniczne: en. elektr., wodociąg, kanalizacja (w ulicy). Informacje dotyczące sieci wodociągowej oraz sieci energii elektrycznej w załączeniu.

Istniejący na nieruchomości rów do przesunięcia na koszt nabywcy.

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona w wysokości: 1.930.000,00 zł + 23% VAT,  

wadium: 193.000,00 zł.

Teren ten nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Opola nr LXVI/1248/18   z dnia 5 lipca 2018r. przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym na rysunku studium symbolem 4.6.P – strefa aktywności gospodarczych.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 września 2021 r. o godz. 1000 w Urzędzie  Miasta  Opola – sala konferencyjna nr 312 im. Karola Musioła, Rynek - Ratusz.

Przystępujący  do przetargu  zobowiązani  są do:

1. Złożenia do dnia 20 września 2021 r. Urząd Miasta Opola, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103 pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami i przepisami prawnymi  dotyczącymi przetargu (formularz oświadczenia, klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w załącznikach, przepisy prawne dostępne w tut.  Wydziale). Możliwość przesłania skanu oświadczenia wraz z podpisaną klauzulą o przetwarzaniu danych na adres mailowy: nieruchomosci@um.opole.pl.

2Wniesienia do dnia 20 września 2021 r. wadium wyżej podanej  wysokości  na konto bankowe Urzędu Miasta Opola Bank Millenium S.A. Nr 47116022020000000215153330.

Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia  umowy notarialnej. Wadium  wpłacone  przez  pozostałych  uczestników  przetargu podlega  zwrotowi.

Wygrywający przetarg  zobowiązany  jest  do dokonania  pełnej  wpłaty  kwoty  osiągniętej w przetargu (należy do niej doliczyć 23% VAT) oraz wszelkich innych  opłat związanych z nabyciem ww. nieruchomości na  własność przed zawarciem  umowy  notarialnej, której  termin zostanie  ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia  przetargu we wskazanej przez przyszłego nabywcę kancelarii Notarialnej w Opolu.

INFORMACJE DODATKOWE: Urząd Miasta Opola (pl. Wolności 7-8), Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103, tel. 77/45 11 832 w dniach pracy Urzędu w godz. 7.30-15.30 (pn.- środa); 7.30-17.00 (czwartek); 7.30-14.00 (piątek).

PREZYDENT  MIASTA  OPOLA  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ilość odwiedzin: 1422
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Kubacka
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Kubacka
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Kubacka
Data wytworzenia informacji: 2021-07-23 07:06:44
Data udostępnienia informacji: 2021-07-23 07:06:44
Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-05 10:44:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner