logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
minusPrzetargi
   plus0
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   minus2021
   plus2022
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Przetargi: 2021 > maj > 2021-05-12
PREZYDENT MIASTA OPOLA OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY UL. OLESKIEJ 82 ORAZ 1 MAJA 19

PREZYDENT MIASTA OPOLA

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na ustalenie miesięcznej stawki czynszu  za  najem 1 m2 lokali użytkowych położonych
w Opolu przy:

  1. ul. Oleskiej 82- parter o pow. 73,60 m2, strefa miejska „I”

Lokal składa się z 7 pomieszczeń (w tym wc).

Lokal w stanie dostatecznym.

Lokal wyposażony jest w instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną.

Lokal był ogrzewany elektrycznie.

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 46/3 z km 17 , obręb Opole, KW OP1O/00082926/0

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2 lokalu użytkowego została ustalona w wysokości 12,00 zł netto + 23%VAT,wadium 1 500,00 zł

Dotychczasowe wykorzystanie lokalu – lokal usługowy (usługi rtv).

  1. ul. 1 Maja 19 – poziom piwnic o pow. 23,95 m2, strefa miejska „I”

Lokal składa się z 1 pomieszczenia. W lokalu brak jest wc. Poprzedni najemca pomieszczenie socjalne z wc (przylegające do lokalu) wynajmował od Wspólnoty Mieszkaniowej.

Lokal w stanie dostatecznym.

Lokal wyposażony jest w instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną i gazową.

W lokalu brak jest ogrzewania.

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 52/4 z km 49 , obręb Opole, KW OP1O/00062255/9

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2 lokalu użytkowego została ustalona w wysokości 12,00 zł netto + 23%VAT,wadium  500,00 zł

Dotychczasowe wykorzystanie lokalu – lokal usługowy (fryzjer).

Umowy najmu ww. lokali użytkowych zostaną zawarte na czas nieokreślony.

Na dzień 13 stycznia 2021 r. wyznaczono termin I przetargów, które zakończyły się wynikiem negatywnym.

W lokalach wyklucza się prowadzenie działalności związanej z usługami finansowymi (typu bank, itp.), ubezpieczeniowymi i hazardowej oraz prowadzenia second – handów
i dyskontów.

Najemca zobowiązany jest uiszczać czynsz i zaliczki miesięcznie z góry, bez uprzedniego wezwania na wskazany rachunek bankowy, w terminie do 10 –tego każdego miesiąca, za który przypada należność.

Czynsz za najem lokalu podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonych przez Prezesa GUS.

Oprócz czynszu przyszły najemca obowiązany będzie do płacenia podatku od nieruchomości

Lokale zostaną udostępnione do oglądania po uprzednim uzgodnieniu terminu z Miejskim Zarządem Lokali Komunalnych w Opolu z siedzibą przy ulicy Ozimskiej 19, IX piętro,
pok. 919, Tel. 77/ 44 35 749 w poniedziałek, wtorek, środę w godz. 730 – 1530, czwartek
w godz. 730 – 1700, piątek w godz. 730 – 1400.

Przetargi odbędą się w dniu 12 maja 2021 r. o godz. 10.30  w Urzędzie Miasta Opola – sala konferencyjna nr 312  im. Karola Musioła, Rynek – Ratusz.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do:

1. Złożenia do dnia 07 maja 2021 r. – Urząd Miasta Opola, Wydział Lokalowy,
ul. Ozimska 19, IX piętro, pok. 928 pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami
 i przepisami prawnymi dotyczącymi przetargu (formularz oświadczenia, przepisy prawne
w tut. Wydziale).

2. Wniesienia do dnia 07 maja  2021 r. wadium w wyżej podanej wysokości na konto bankowe Urzędu Miasta Opola Bank Millenium S.A. Nr 47116022020000000215153330
i przedłożenie dowodu jego wpłaty w ww. miejscu i terminie.

 

Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych
na ww. rachunek bankowy.

Wniesione wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy najmu.

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Zawarcie umowy najmu nastąpi nie później niż w ciągu 40 dni, licząc od daty zakończenia przetargu.

INFORMACJE DODATKOWE: Urząd Miasta Opola, Wydział Lokalowy, tel. 77 44 35742
w dniach pracy Urzędu w poniedziałek, wtorek, środę w godz. 730 – 1530, czwartek w godz. 730 – 1530, piątek w godz. 730 – 1530.

Ogłoszenia o przetargach publikowane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola pod adresem: www.opole.pl lub www.bip.um.opole.pl

PREZYDENT MIASTA OPOLA zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w części
lub w całości bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu

Załączniki do pobrania:

2021-04-28 12:45:34 - Oświadczenie (30.50 kB)

Ilość odwiedzin: 545
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Piasecka
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Piasecka
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Piasecka
Data wytworzenia informacji: 2021-04-28 11:42:22
Data udostępnienia informacji: 2021-04-28 11:42:22
Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-28 13:42:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner