logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
minusPrzetargi
   plus0
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   minus2021
   plus2022
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Przetargi: 2021 > maj

Proszę wybrać przetarg:

» 2021-05-10, PLO Nr VIII - wymiana stolarki okiennej

» 2021-05-10, Czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami w ciągach komunikacyjnych na terenie miasta Opola

» 2021-05-12, PREZYDENT MIASTA OPOLA OGŁASZA I PRZETARG PISEMNY OGRANICZONY DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OP

» 2021-05-12, Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia oraz monitoringu systemów alarmowych wraz z zapewnieniem Grupy Interwencyjnej na terenie obiektów Urzędu Miasta Opola

» 2021-05-12, „Wodny Plac Zabaw – opracowanie dokumentacji” w ramach zadania budżetowego p.n. „Park wodny na osiedlu im. Armii Krajowej – opracowanie dokumentacji”.

» 2021-05-12, PREZYDENT MIASTA OPOLA OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY UL. OLESKIEJ 82 ORAZ 1 MAJA 19

» 2021-05-12, PREZYDENT MIASTA OPOLA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOŻONYCH W OPOLU

» 2021-05-13, Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne (w formule zaprojektuj i wybuduj)

» 2021-05-19, „Plac Zabaw Fabryka Wody – opracowanie dokumentacji” w ramach zadania budżetowego pn. „Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie Parku 800-lecia”

» 2021-05-25, PSP nr 30 - budowa hali namiotowej w Opolu Chmielowicach

» 2021-05-27, Założenie i utrzymanie mobilnych łąk kwietnych - etap II

» 2021-05-28, Opolski Ogród Dendrologiczny

» 2021-05-28, Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli oraz dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim oraz Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim w roku szk

corner   corner