logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
minusPrzetargi
   plus0
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   minus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Przetargi: 2018 > październik

Proszę wybrać przetarg:

» 2018-10-01, Zamówienie gadżetów edukacyjnych oraz materiałów edukacyjnych w ramach projektu „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcic

» 2018-10-01, Dostawa i montaż 4 szt. ulicznych punktów wymiany książek

» 2018-10-02, I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY UL. DRZYMAŁY 6/6 ORAZ PRZY UL. REYMONTA 10/4

» 2018-10-03, Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap II Część 1 - Przebudowa dróg publicznych i budowa centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne

» 2018-10-03, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 2 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. JERZEGO I RYSZARDA KOWALCZYKÓW 12

» 2018-10-03, I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY UL. ZAPOLSKIEJ 47/2 ORAZ PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 25/10

» 2018-10-03, Świadczenie usług ubezpieczeniowych w latach 2019 – 2021, dla Miasta Opole wraz z jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz jednostkami posiadającymi osobowość prawną, wymie

» 2018-10-04, Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Urzędu Miasta Opola wraz z dostawą niezbędnych środków czystości, higieny i materiałów eksploatacyjnych

» 2018-10-04, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU W REJ. UL. PÓŁNOCNEJ (DZ. NR 12/26 Z KM 62, OBR. PÓŁWIEŚ)

» 2018-10-04, I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW LOKLAU UZYTKOWEGO POŁOZONEGO W OPOLU PRZY UL. CHMIELOWICKIEJ 46

» 2018-10-09, Oczyszczanie miasta w zakresie: mechaniczne oczyszczanie jezdni, zamiatanie, zmywanie jezdni, pozimowe oczyszczanie jezdni, usuwanie padłych zwierząt z pasa drogowego

» 2018-10-11, Słoneczny Ogród – przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej

» 2018-10-12, Opracowanie projektu nasadzeń sezonowych na kwietnikach i do pojemników

» 2018-10-12, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU W REJ. UL. OŚWIĘCIMSKIEJ (DZ. NR 16/4 Z KM 17, OBR. GROSZOWICE)

» 2018-10-12, I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W OPOLU W REJ. UL. ZŁOTEJ (DZ. NR 806/14, 806/15, 806/16 I 806/17, OBR. GROTOWICE)

» 2018-10-16, I PRZETARG USTNY OGRANICZONY DO PODM. ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE DOSTAWY I DYSTRYBUCJI ENERGII CIEPLNEJ NA SPRZEDAŻ NIERUCH. GR. POŁ. W REJ. UL. DOMAŃSKIEGO (DZ. NR 111/10, KM 26, OBR. PÓŁWIEŚ)

» 2018-10-17, Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych (...)

» 2018-10-18, Remonty i bieżące utrzymanie dróg w zakresie robotów polegających na utrzymaniu i remontach jezdni dróg na terenie miasta Opola

» 2018-10-18, Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej w zakresie: Przebudowa parkingu przy ul. Fieldorfa

» 2018-10-19, Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola - etap I

» 2018-10-22, II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU W REJ. UL. RZECZNEJ (DZ. NR 3/2 Z KM 16, OBR. GROSZOWICE)

» 2018-10-22, Dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu w ramach zadania pod nazwą Realizaja projektu pn. "Zabawa na całego - Rewitalizacja integracyjnego placu zabaw w Opolu" [...]

» 2018-10-26, Wykonanie maskotek, breloków oraz pacynek przedstawiających „Muchę Odpaduchę” oraz „Wróżkę Odpadusię” w ramach projektu „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne [...]"

» 2018-10-31, Dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu w ramach zadania pod nazwą Realizaja projektu pn. "Zabawa na całego - Rewitalizacja integracyjnego placu zabaw w Opolu" [...]

corner   corner