logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
minusPrzetargi
   plus0
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   minus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Przetargi: 2016 > sierpień

Proszę wybrać przetarg:

» 2016-08-05, Modernizacja skweru sportowo - rekreacyjnego w kwadracie Piotrkowska - Koszalińska - Sieradzka - Piotrkowska

» 2016-08-09, II PRZETARG USTNY OGRANICZONY (do właścicieli nieruchomości połozonej w Opolu przy ul. Walecki 9) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ POŁOZONEJ W OPOLU PRZY UL. WALECKI 9/6A

» 2016-08-09, Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej

» 2016-08-11, Przebudowa i budowa ukłądu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu w zakresie przebudowy ul. Złotej w Opolu

» 2016-08-12, Przebudowa rowów na terenie WSSE przy ul. Północnej

» 2016-08-16, Usługa ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci i młodzieży placówek oświatowych oraz wychowanków placówek oświatowo - wychowawczych Miasta Opola w okresie od 01.09.2016 - 3

» 2016-08-16, ZSzOI - Przebudowa boiska trawiastego

» 2016-08-16, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M KW. GARAŻY POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY UL. DAMBONIA I WARSZTATOWEJ

» 2016-08-18, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. PODBORNEJ 25

» 2016-08-23, Odbiór odpadów komunalnych zbierajnych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komu

» 2016-08-23, II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW.LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOZONYCH W OPOLU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ9

» 2016-08-23, I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIECZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M. KW.LOKALU UZYTKOWEGO POŁOZONEGO W OPOLU PRZY UL. KSIĄŻĄT OP.17

» 2016-08-30, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIECZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 .KW. GARAZY POŁOZONYCH W OPOLU PRZY UL. PLEBISCYTOWEJ 15 I 32, 1 MAJA 85

corner   corner