logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
minusPrzetargi
   plus0
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   minus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Przetargi: 2016 > październik

Proszę wybrać przetarg:

» 2016-10-03, Budowa oświetlenia na ul. Jagiellonów w Opolu

» 2016-10-04, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOSCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL.CMENTARNEJ ( pod usługi handlu detalicznego)

» 2016-10-06, III PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY UL. 1 MAJA 139/2 i UL. NIEMODLIŃSKIEJ 9/5

» 2016-10-06, III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY PLACU KAZIMIERZA 10/4

» 2016-10-07, I PRZETARG USTNY OGRANICZONY (do właścicieli nieruchomości sąsiednich) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNOTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. KURPIERZA

» 2016-10-07, Dostawa tablic rejestracyjnych i ich wtórników wraz z oprogramowaniem umożliwiającym elektroniczneskładanie zamówień na tablice rejestracyjne oraz odbiór tablic rejestracyjnych wycofanych z u

» 2016-10-10, Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia IV grupy dziecięcej w Żłobku Pomnik Matki Polki w Opolu

» 2016-10-10, Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu w zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 423 ul. Popiełuszki w Opolu na odcinku od ul. Gorzołki do

» 2016-10-11, III PRZETARG USTNY OGRANICZONY (do właścicieli nieruchomości połozonej w Opolu przy ul. Walecki 9) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. WALECKI 9/6A

» 2016-10-11, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOSCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY AL.PRZYJAŹNI

» 2016-10-11, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. 1 MAJA 21 of./6

» 2016-10-11, II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. PODBORNEJ 25

» 2016-10-13, Konkurs na Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej ul. Krakowskiej wraz z terenami przyległymi w ramach programu „Aktywizacja części obszaru Śródmieścia poprzez rewitalizację ul

» 2016-10-17, "Bezpieczny transport w Opolu" w zakresie: Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej

» 2016-10-19, I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M. KW. LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY RYNEK 27

» 2016-10-20, Budowa oświetlenia na ul. Luboszyckiej od ul. Chabrów do ul. Lipowej oraz ul. Harcerskiej (do terenu PKP) ul. Działkowej i ul. Kępskiej (do terenu PKP) w Opolu.

» 2016-10-21, Budowa oświetlenia na ul. Sosnkowskiego na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Pużaka w Opolu oraz dostawa i montaż sterowników do autonomicznego systemu sterowania każdą oprawą oświetleniową z o

» 2016-10-24, Remont nawierzchni chodnika przy ulicy Mickiewicz, Słowackiego, 11 Listopada w Opolu

» 2016-10-25, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M. KW. LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOZONYCH W OPOLU PRZY RYNEK 5-6/4 ORAZ PLACU JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 15-17A/2-3

» 2016-10-25, II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY UL. DAMROTA 6 ORAZ OZIMSKIEJ 73A-PLEBISCYTOWEJ 18

» 2016-10-25, II PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. GARAŻY POŁOZONYCH W OPOLU PRZY UL. 1 MAJA 85 ORAZ PLEBISCYTOWEJ 15

» 2016-10-26, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOSCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. KRZEMIENIECKIEJ (pod zab. mieszkaniową wielorodzinną)

» 2016-10-26, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 23/2

» 2016-10-27, Opracowanie koncepcji projektowej rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie miasta Opola

» 2016-10-27, Studium wykonalności dla zadania: „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I”

corner   corner