logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
minusOgłoszenia
   plus2004
   minus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
plusObwieszczenia
A A A


Ogłoszenia: 2005 > czerwiec

Proszę wybrać ogłoszenie:

» 2005-06-03, Informacja w sprawie: modernizacji ewidencji gruntów i budynków

» 2005-06-06, Ogłoszenie o umieszczeniu w publicznie dostęnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, danych o pozwoleniu na budowę Nr 226/05 z dnia 17.05.2005 r. dla inw

» 2005-06-06, ogłoszenie UAB.WK.73530-423/05 o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę - przebud

» 2005-06-15, ogłoszenie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku wniosku o pozwolenie na budowę rozbudowa stacji LPG i myjni samochodowej położonej w Opolu na dz. nr 22/6, 22/7, 21/1, k.m.

» 2005-06-20, Informacja o zamiarze dokonania podziału działek oznaczonych numerami: 6/2 z mapy 23 oraz 6/2, 2/2 z mapy 41 obrębu Opole, w celu uregulowania stanu prawnego.

» 2005-06-20, Komunikat Prezydenta Miasta Opola UAB.DW.7331-323/05-dot.ustalenia lokalizacji celu publicznego -rozbudowa stacji telefonii komórkowej na dachu budynku przy ul.Piotrkowskiej 1

» 2005-06-22, Ogłoszenie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku, wniosku o pozwolenie na budowę warsztatu blacharsko-lakierniczego, w Opolu przy ul. Działkowej 6, działka nr 1358

» 2005-06-23, Komunikat Prezydenta Miasta Opola UAB.DW.7331-108/05 -dot. wniosku o warunki zabudowy dla stacji paliw na terenie Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sam. przy ul.Rodziewiczówny 1

» 2005-06-23, ogłoszenie nr UAB.JM.73530-455/05 o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o pozwolenie na budowę dla inwestycji polegającej na przebudowie stacji paliw przy ul. Wrocławskiej w

corner   corner