logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
minusOgłoszenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
plusObwieszczenia
A A A


Ogłoszenia: 2006 > lipiec > 2006-07-18
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w rejonie ulic: 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej - Ludowej w Opolu

                                                                                    

OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

 

o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w rejonie

 ulic: 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej – Ludowej w Opolu

 

Na podstawie  art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Opola Uchwały Nr LVIII/651/06  z dnia  26 stycznia 2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w rejonie

ulic: 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej – Ludowej w Opolu.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w  Urzędzie  Miasta Opola w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa, III piętro, Plac Wolności 7/8,

45-018 Opole w terminie do dnia   18 sierpnia  2006 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości ( terenu ), której dotyczy.

 

Na podstawie art. 19 ust. 1, ust. 2 pkt 10, ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono

Ilość odwiedzin: 1262
Data wytworzenia informacji: 2006-07-18 14:46:14
Data udostępnienia informacji: 2006-07-18 14:46:14
Data ostatniej aktualizacji: 2006-07-18 14:46:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner