logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   minus2021
   plus2022
A A A


Obwieszczenia: 2021 > czerwiec

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2021-06-01, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew przy ul. Jodłowej 67-79

» 2021-06-01, Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr UAB.6730.22.2021.AD w sprawie decyzji ULICP dla budowy pawilonów penitencjarnych wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą dla Aresztu Śledczego w Opolu

» 2021-06-02, zawiadomienie stron dot. postępowania o wyd. dec. środ. dla przeds. polegającego na budowie instalacji do produkcji środka poprawiającego wł. gleby

» 2021-06-07, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.21.2021.AC dla rozbudowysieci wodociągowej przy ulicy Migdałowej w Opolu

» 2021-06-07, Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci - linii elektroen. sN i nN wraz z kontenerową stacją transformatorową w rejonie ul. Wrocławskiej

» 2021-06-07, Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr UAB.6730.97.2021.KI dla inwestycji polegającej na przebudowie poddasza na lokal mieszkalny z przebudową lukarn przy ul. Wojciecha Drzymały w Opolu

» 2021-06-08, Obwieszczenie PMO o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki nr

» 2021-06-11, Zawiadomienie STRON postępow. ODWOŁANIE, PRZEKAZANIE do SKO_Budowa hali produkcyjno-magazynowej przy ul. Wschodniej

» 2021-06-11, Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji ULICP dla budowy gazociągu ś/c wraz z przyłączami na dz. nr 1108/23 i 112 k.m.4 obr. Bierkowice

» 2021-06-11, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu

» 2021-06-15, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIc-Piast" w Opolu

» 2021-06-15, INFORMACJA PMO w sprawie Wykonania Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024

» 2021-06-21, Zawiadomienie STRON postępowania_wszczęcie +opinie RDOŚ,PPIS,WP+termin; wydanie DŚ dla przedsięwzięcia pn Budowa kompleksu 12 farm fotowolt KRZANOWICE do 1,0 MW każda (łącznie do 12 MW); Opole

» 2021-06-21, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwosci zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzew z terenu przy ul. Wilsona 9-11 i ul. Orzechowej 10-26

» 2021-06-24, Zawiadomienie o podjęciu postępowania nr UAB.6733.14.2021.AD sprawie wydania decyzji ULICP dla budowy stacji bazowej nr OPO1523c

» 2021-06-25, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu

» 2021-06-25, Zawiadomienie STRON postępow. WYDANA DECYZJA_Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu

» 2021-06-29, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew przy Pl. Teatralnym 1-2 i 6-7 oraz terminie przeprowadzenia oględzin

» 2021-06-29, obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadeniu dowodu z oględzin drzewa przy pl. Teatralnym 8-9

» 2021-06-29, obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadeniu dowodu z oględzin drzew przy ul. Cieszyńskiej 2-12

corner   corner