logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   minus2020
   plus2021
   plus2022
A A A


Obwieszczenia: 2020 > listopad

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2020-11-02, Obwieszczenie nr UAB.6730.247.2020.PL o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami w postępowaniu w sprawie wydania decyzji wz dla inwestycji: przebudowa poddasza na lokal mieszkalny wraz z dob

» 2020-11-02, obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, drogami

» 2020-11-02, obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw płynnych i gazu LPG z wiatą dystrybutorową, parkingami, obiektami towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną

» 2020-11-02, Upublicznienie informacji o wydaniu pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do wytwarzania produktów na bazie makaronu zlokalizowanej na terenie Pasta Food Company Sp. z o.o.

» 2020-11-04, Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia nr UAB.6733.26.2020.AZ o sprostowaniu oczywistej omyłki w wydanej decyzji nr UAB.6733.36.2020.AZ z dnia 30.09.2020r.

» 2020-11-04, Zawiadomienie stron_umorzenie postępowania ws.wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds.:„Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy SELT Sp. z o.o. przy ul. Wschodniej w Opolu”

» 2020-11-04, UPUBLICZN_wniosek+raport ooś_DŚ dla przedsięwz pn. Usytuowanie wanny trawiącej i 2 zbiorników magazyn na terenie funkcjonującego zakładu FAM Sp. z o. ul.Odrzańska 20 Opole

» 2020-11-05, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania ULICP dla inwestycji: rozbudowa budynku oddziału chorób zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

» 2020-11-05, Zawiadomienie SKO w Opolu nr SKO.40.2097.2020.li o wydaniu decyzji uchającej decyzję nr UAB.6733.24.2020.PL z dnia 17.08.2020 r.

» 2020-11-06, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak I" w Opolu

» 2020-11-06, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "ulica Budowlanych I" w Opolu

» 2020-11-09, Zawiadomienie stron_zawieszenie postępowania do czasu przedłożenia raportu_"Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń magazynowo-warsztatowych na pomieszczenia składowania odp

» 2020-11-09, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

» 2020-11-10, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr UAB.6733.44.2020.KB dla inwestycjii: Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego z to

» 2020-11-12, Zawiadomienie stron_zakończenie postępowania_„Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV SILESIA) o łącznej mocy do 5 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą”, realizowana na d

» 2020-11-13, Zawiadomienie STRON postępowania_uzyskanie opinii organów+ZAKOŃCZENIE; postepowanie o wydanie DŚ dla przedsięwzięcia pn Budowa drogi publicznej gminnej ul. Róży Wiatrów w Opolu

» 2020-11-13, WOJEWODA OPOLSKI

» 2020-11-16, Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie 7 drzew i domowy zezwolenia na usunięcie 2 drzew, rosnących na działce nr 58/15 a.m.5 obręb Kolonia Gosławicka przy ul. Wilsona 26-82

» 2020-11-19, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.43.2020.PL dla inwestycji: Budowa sieci gazu śr/c do 0,5 MPa w rejonie ul. Krzanowickiej w Opolu

» 2020-11-19, Obwieszczenie nr UAB.6733.45.2020.PL o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP dla inwestycji: Budowa stacji bazowej nr BT_21008 Opole WSCHODNIA DWA w rejonie ul. Wschodniej w Opolu

» 2020-11-19, WOJEWODA OPOLSKI

» 2020-11-19, Obwieszczenie nr UAB.6730.247.2020.PL o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: Przebudowa poddasza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na lokal mieszkalny wraz z dobudową lukarn przy ul

» 2020-11-19, Obwieszczenie nr UAB.6733.272.2020.PL o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w rejo

» 2020-11-20, WOJEWODA OPOLSKI

» 2020-11-23, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,4 MPa na terenie dz. nr 1061/36, 2111/193, k.m.1,obręb Winów, ul. Laurowa, Krapkowicka w Opolu.

» 2020-11-23, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazowej śr/c na terenie działki nr 92, k.m.20, obręb Opole, ul. Narcyzów w Opolu.

» 2020-11-23, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP dla inwestycji: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY wraz z wewnętrzną linią zasilającą na budynku hotelowym na terenie dz. nr 112/20 k.m. 47

» 2020-11-25, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w postępowaniu dotyczącym udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Spychalskiego 8-18

» 2020-11-25, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w postępowaniu dotyczącym udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Hallera 5-7

» 2020-11-26, Obwieszczenie P.M.O. UAB.6733.47.2020.JK decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie części działek nr 1/32, 1/11, k.m. 1, obręb Groszowice w Opolu dla inwestycji: budowa sy

» 2020-11-30, Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa przy pl. Teatralnym 8-9

corner   corner