logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   minus2020
   plus2021
   plus2022
A A A


Obwieszczenia: 2020 > styczeń

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2020-01-02, Obwieszczenie nr UAB.6730.372.2019.PL o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem w postępowaniu o ustaleniu wz w rejonie ul. 1 Maja / R. Dmowskiego dla inwestycji: budowa budynku mieszkalnego w

» 2020-01-03, Obwieszczenie nr UAB.6733.62.2019.PL o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazu n/c w rejonie ul. Broniewskiego i Kwiatkowskiego w Opolu

» 2020-01-09, Zawiadomienie PMO znak UAB.6740.1303.2019.AB o zmianie decyzji pozwolenie na budowę Nr 224/19 z dnia 15.03.2019 obejmujące budowę hal produkcyjno-magazynowo-logistycznych przy ul. P

» 2020-01-10, Obwieszczenie nr UAB.6740.1243.2019.MK o wydaniu decyzji nr 1/20 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegajacej na: rozbudowie drogi powiatowej nr 2001 O ul. Leonida Teligi i drogi gminne

» 2020-01-13, Obwieszczenie o wydaniu dec. o ULICP dla PSP nr 11 przy ul. Chabrów

» 2020-01-14, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwosci zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzew z terenu przy ul. Piotrkowskiej 1

» 2020-01-15, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji zezwalajacej na usunięcie drzewa oraz odmawiającej udzielenia zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew z terenu przy ul. Chabrów 94-100 z terenu przy

» 2020-01-16, Zawiad. stron postępowania_postanowienie stwierdzające konieczność przeproadzenia OOŚ_„Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy SELT Sp. z o.o. przy ul. Wschodniej w Opolu”

» 2020-01-16, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwosci zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzewa z terenu przy ul. Wiejskiej 163 ABCD

» 2020-01-20, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłość" przy ul. Chabrów 10-50 w Opolu

» 2020-01-21, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

» 2020-01-22, Obwieszczenie o wydaniu decyzji WZ nr UAB.6730.374.2019.AA z dnia 22.01.20r - budowa parkingu na 65 stanowisk postojowych oraz dróg wewnętrznych dojazdowych do parkingów przy ul. Robotniczej - Katowic

» 2020-01-24, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji zezwalajacej na usunięcie drzew z terenu przy ul. Kośnego 66-68

» 2020-01-24, obwieszczenia o zawieszeniu postępowania w sprawie ULICP dla inwestycji obejmującej budowę dwóch elektroenergetycznych kablowych linii 110kV wraz z liniami światłowodowymi obręb Chróścina, gmina Dąbro

» 2020-01-30, Obwieszczenie nr UAB.6730.410.2019.PL o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem w postępowaniu o ustaleniu wz w rejonie ul. 1 Maja / R. Dmowskiego dla inwestycji: budowa budynku mieszkalnego w

» 2020-01-30, Obwieszczenie nr UAB.6730.372.2019.PL o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy w rejonie ul. 1 Maja / R. Dmowskiego dla inwestycji: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

» 2020-01-30, obiwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: zabudowa usługowa budowa bazy autobusowej wraz z obiektem biurowo-socjalnym, halami napraw, zewnętrznym stanowiskiem myci

corner   corner