logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   minus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
A A A


Obwieszczenia: 2018 > wrzesień

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2018-09-04, Obwieszczenie nr UAB.6733.39.2018.DW wniosek o ULICP dla budowy przedszkola publicznego przy ul.Niemodlińskiej w Opolu (dz. Żerkowice)

» 2018-09-05, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzew z terenu przy ul. Kieleckiej 1-21, ul. Bielskiej 22-50,ul. Chełmskiej 30-40 w Opolu

» 2018-09-06, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwosci zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzew z terenu przy ul.Kieleckiej 2-16, Bielskiej 52-60, Witosa 10-20, ul. Chełmskiej 20-28

» 2018-09-06, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym dot. usunięcia 3 drzew na terenie przy ul. Cieszyńskiej 14 i 30

» 2018-09-06, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym dot. usunięcia 2 drzew na terenie przy ul. Bielskiej 53 i 55-57

» 2018-09-06, Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie 2 brzóz brodawkowatych na terenie przy ul. Waryńskiego 23-41, pod warunkiem nasadzeń zastepczych

» 2018-09-10, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

» 2018-09-11, Obwieszczenie o wszczęciu postęp. w spr. wydania dec.ULICP dla inwest.: rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Remizy Strażackiej OSP na terenie cz. dz. nr 26, k.m. 3 obr. Chmielowice w Opolu

» 2018-09-11, Obwieszczenie o wszczęciu postęp. w spr. wydania dec.ULICP dla inwest.: budowa sieci gazu śr/c na terenie działek nr 72 k.m. 82; dz nr 159 i dz. nr 150/2 k.m. 80 obręb NWK przy ul. Zielonej i Puszk

» 2018-09-12, obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów od ul. Sosnkowskiego w kierunku ul. Wiejskiej – KOP-11b”

» 2018-09-12, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzew i krzewów rosnących przy linii kolejowej nr 132 w Opolu

» 2018-09-12, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym dot. usunięcia drzew rosnących na terenach osób fizycznych wzdłuż linii kolejowej nr 132 relacji Bytom-Wrocław Główny

» 2018-09-12, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzew i krzewów rosnacych przy linii kolejowej nr 132 w Opolu - teren Skarbu Państwa

» 2018-09-13, Zawiad. STRON o wydanej decyzji środowiskowej dla przeds. pn.:„Przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów w rejonie ul. Oleskiej w Opolu-KOP-3”

» 2018-09-13, Wydana DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn.: „Węzeł betoniarski zlokalizowany przy ul. Kępskiej w Opolu, działka nr 382/9, k.m. 7 obręb Zakrzów”

» 2018-09-13, Wydana DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn.: „Przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów w rejonie ul. Okulickiego – KOP-10”

» 2018-09-13, Wydana DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn.: „Przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów w rejonie ul. Katowickiej w Opolu-KOP-4”

» 2018-09-13, Obwieszczenie o wydaniu dec.ULICP dla inwest.: budowa kablowej sieci elektroenergetycznej na terenie cz. dz. nr 39/10, 37/2, k.m. 85 obr. NWK w Opolu w Opolu

» 2018-09-13, Zawiad. STRON o wydanej decyzji środowiskowej dla przeds. pn.:„Przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów w rejonie ul. Katowickiej w Opolu-KOP-4”

» 2018-09-13, Wydana DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn.: „Przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów w rejonie ul. Oleskiej w Opolu-KOP-3”

» 2018-09-14, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania -budowa linii kablowej nn ul.Polna /Akwarelowa

» 2018-09-14, OBWIEWSZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. "Przebudowa linii kolejowej E30 na odcinku Kędzieżyn Koźle - Opole Zachodnie w zakresie linii nr 136".

» 2018-09-17, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu

» 2018-09-17, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu

» 2018-09-17, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu

» 2018-09-18, Obwieszczenie PMO o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ULICP na terenie dz. nr 112/20, k.m. 47, obręb Opole

» 2018-09-18, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwosci zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzew z terenu przy ul. Grota Roweckiego 12A-E

» 2018-09-18, Obwieszczenie PMO o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ULICP na terenie dz. nr 112/20, k.m. 47, obręb Opole

» 2018-09-24, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazowej ś/c w rejonie ulicy Dworcowej w Opolu

» 2018-09-24, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania dec. ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazu śr/c do 0,5 MPa w rejonie ul. Królowej Jadwigi i Tuwima w Opolu.

» 2018-09-25, Obwieszczenie o wydaniu dec.ULICP dla inwest.: rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Remizy Strażackiej OSP na terenie części działki nr 26 k.m. 3 obręb Chmielowice, ul. Gutenberga 8 w Opolu

» 2018-09-25, Obwieszczenie - Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej w mieście Opolu

» 2018-09-26, Obwieszczenie PMO Nr UAB.6733.43.2018.GP o wydaniu decyzji o ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazowej śr/c przy ul. Zielonej i ul. Puszkina w Opolu

» 2018-09-27, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzewa z terenu przy ul. J. Bytnara Rudego 10

» 2018-09-28, Wydana DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn.Budowa stacji paliw wraz z myjnią samochodową oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i techniczną przy ul. Oświęcimskiej w Opolu

corner   corner