logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   minus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
A A A


Obwieszczenia: 2018 > kwiecień

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2018-04-03, Obwieszczenie w spr. wydania dec.ULICP dla inwest.: budowa budynku klubowego UKS Rodło, na terenie części dz. nr 247/8 przy ul. Szarotki 1a w Opolu

» 2018-04-03, obwieszczenie o ustaleniach z oględzin drzew i zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie usunięcia drzew przy ul. Wiejskiej 163 abcd

» 2018-04-04, Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew rosnacych na terenie przy Pl. Teatralnym 8-9 i 10-11

» 2018-04-04, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu

» 2018-04-05, Obwieszczenie o wszczęciu postęp. w spr. wydania dec.ULICP dla inwest.: budowa sieci gazowej śr/c na terenie dz. nr 309/82, k.m. 4, obr. Chmielowice, ul. Piwonii w Opolu

» 2018-04-05, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzewa z terenu przy ul. Pużaka 26w Opolu

» 2018-04-06, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazowej śr/c w rejonie ul. Sławickiej

» 2018-04-06, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym dot. usunięcia czeremchy zwyczajnej na działce nr 169/4, k.m. 54, obręb Opole, zlokalizowanej w rejonie ul. Fabrycznej 22-36 -

» 2018-04-09, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola

» 2018-04-09, Wydana DECYZJA_2 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zainstalowanie jednostanow kabiny lakierniczo-suszarniczej w części warsztatowej domu jednorodz, przy ul. Prostej 1c w Opolu

» 2018-04-12, Obwieszczenie o wszczęciu postęp. w spr. wydania dec.ULICP dla inwest.: budowa linii kablowej n.n. wraz z zabudową złącz kablowych dla zasilania budynków mieszkalnych na części dz. nr 525/42, 600/64,

» 2018-04-12, Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew rosnacych na terenie przy Pl. Teatralnym 1-2, 4-5, 6-7

» 2018-04-13, Obwieszczenie PMO o możliwości zapoznania się materiałem dowodowym w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości przy pl. Teatralnyn 1-2 (działka nr 22/11, km 48, obręb Opole

» 2018-04-13, Obwieszczenie o wszczęciu postęp. w spr. wydania dec.ULICP dla inwest.: budowa sieci gazu śr/c, na terenie działek nr: 74/10, 79/1, 75, k.m.8, obręb Półwieś, ul. Wyglendy w Opolu

» 2018-04-13, Obwieszczenie o podjęciu uchwały w sprawie przygotowania przez Prezydenta Miasta Opola projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych

» 2018-04-16, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIb-Piast" w Opolu

» 2018-04-16, obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa studni głębinowej nr 2zbis, na ujęciu wody w Opolu-Brzeziu przy

» 2018-04-17, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu przy ul. Tatrzańskiej 26-64

» 2018-04-18, Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnacego na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej ul. 1 Maja 147-149A

» 2018-04-19, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uchylenia decyzji nr OŚR.6131.99.2017.ASz

» 2018-04-23, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew i przeprowadzeniu oględzin przy ul. Fieldorfa 4B-8C

» 2018-04-23, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym dot. usunięcia jabłoni owocowej pod warunkiem wykonania nasadzeń zastepczych na terenie przy ul. J.Bytnara Rudego 19 A-B w Opo

» 2018-04-23, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie, rozbudowie i przebudowie infrastruktury niskoemisyjnego transpo

» 2018-04-25, Obwieszczenie w spr. wydania dec. ULICP dla inwest.: budowa sieci gazowej śr/c na terenie dz. nr 309/82, k.m. 4, obr. Chmielowice, ul. Piwonii w Opolu

» 2018-04-26, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazowej śr/c, w rejonie ul. Sławickiej w Opolu

» 2018-04-26, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

» 2018-04-27, Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnacego na terenie przy ul. Fabrycznej 22-36, Norwida 8-190, Asnyka 7-9, Armii Krajowej 29-30

» 2018-04-27, Obwieszczenie - wezwanie do udziału w postępowaniu spadkobierców właściciela dz. nr 129/60 obręb Chmielowice

» 2018-04-27, obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Piotrkowskiej 1

corner   corner