logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   minus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
A A A


Obwieszczenia: 2018 > marzec

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2018-03-02, Obwieszczenie PMO o możliwości zapoznania się a materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzewa przy ul. Chabrów 101-141

» 2018-03-02, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. ks. Bolesława Domańskiego w Opolu

» 2018-03-07, Obwieszczenie nr UAB.6740.1045.2017.AG Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji o ZRID polegajacej na: budowie dróg gminnych - odcinka łączącego istniejącą ul. Niklową z ul. Oświęcimską oraz odcinek

» 2018-03-07, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji umarzajacej postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu przy ul. Pużaka 26

» 2018-03-08, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

» 2018-03-08, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

» 2018-03-09, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program ochrony środowiska dla miasta Opola na lata

» 2018-03-09, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym dot. usunięcia drzew na terenie przy Pl. Teatralnym 8-9, 10-11 z powodu budowy drogi p.poż.

» 2018-03-12, Obwieszczenie o wszczęciu postęp. w spr. wydania dec.ULICP dla inwest.: budowa budynku szatni UKS Rodło, na terenie części dz. nr 247/8 przy ul. Szarotki 1a w Opolu

» 2018-03-15, obwieszczenie nr UAB.6733.7.2018.JN o wydaniu wydania dec. o ULICP dla budowy osiedlowej sieci cieplnej wysokich parametrów przy ul. Chabrów w Opolu

» 2018-03-15, Obwieszczenie nr UAB.6733.6.2018.GP decyzja o ULICP dla inwestycji: budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV o długości ok. 122 m, kablem typu; NA2XY-J 4x120 wraz z zestawami złączowo - pomiarowy

» 2018-03-15, Obwieszczenie nr UAB.6740.101.2018.MiP wydanie decyzji nr 196/18 z dn. 09.03.2018 r. (zmieniająca dec. 349/14 z dn. 25.06.2014 r.) zatwierdzająca projekt budowlany zamienny i udzielająca pozwolenia na

» 2018-03-20, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzew z terenu przy Pl. Teatralnym 1-2, 4-5, 6-7w Opolu

» 2018-03-20, Obwieszczenie o przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew przy ul. Wiejskiej 163 abcd i zmianie terminu załatwienia sprawy

» 2018-03-21, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzew z terenu przy ul. Tatrzańskiej 26-64w Opolu

» 2018-03-23, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym dot. usunięcia 2 wierzb płaczących na terenie przy ul. 1 Maja 147-149A

» 2018-03-26, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew przy ul. Piotrkowskiej 1

» 2018-03-26, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew przy ul. Spychalskiego 8-18

» 2018-03-26, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew przy ul. Niedurnego 3-15

» 2018-03-26, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew przy ul. Korneckiego 134-138

» 2018-03-26, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Srebrnej 1-8 i Złotej 2-48 w Opolu

» 2018-03-26, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji udzelającej zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości obejmującej działkę nr 1243/1, km 20, obręb Gosławice, przy ul. Jana Bytnara Rudego 16A

» 2018-03-27, Deczyja o śrdowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu zbierania złomu na terenie działki nr 381/7, obręb Zakrzów, gmina Opole, województwo opole

» 2018-03-28, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji w sprawie odmowy wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości obejmującej działkę nr 543/15, km 12, obręb Zakrzów, przy ul. Chabrów 101-141

» 2018-03-29, Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Program ochrony środowiska dla miasta Opola na lata 2018-2021"

» 2018-03-30, obwieszczenie o ustaleniach z oględzin drzew i zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie usunięcia drzew przy ul. Piotrkowskiej 1

corner   corner