logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   minus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
A A A


Obwieszczenia: 2017 > październik

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2017-10-02, Zawiadom. STRON postępow. w sprawie DŚ - wydane postanowienie o braku OOŚ i zakończenie postępowania dot. Budowa budynków wielorodzinnych wraz z parkingami, ul. Sosnkowskiego Opole

» 2017-10-03, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

» 2017-10-04, Obwieszczenie nr UAB.6733.44.2017.GP decyzja o ULICP dla inwestycji: budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zapłocie

» 2017-10-05, Obwieszczenie nr UAB.6733.49.2017.PL wszczęcie postępowania o ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazu śr/c do 0,5 MPa

» 2017-10-06, Obwieszczenie o wydaniu dec. ULICP dla inwestycji - budowa węzła sieciowego 15/0,4 kV przy ul. M. Korneckiego na terenie dz. nr 294/2 k.m. 5 i cz. dz. 725 k.m. 13 obręb Zakrzów

» 2017-10-10, Obwieszczenie nr UAB.6733.51.2017.WP z 10.10.2017 o wszczęciu postępowania dla inwestycji: budowa osiedlowej sieci cieplnej

» 2017-10-10, Obwieszczenie nr UAB.6733.50.2017.PL o wszczęciu postępowania o ULICP dla inwestycji: budowa linii kablowej energetycznej n/n w rejonie ul. Wolności i Zacisznej w Opolu

» 2017-10-10, Obwieszczenie nr UAB.6733.42.2017.WP z 09.10.2017 o wydaniu decyzji dla inwestycji: budowa węzła sieciowego 15/0,4 kV w rejonie Al. Przyjaźni, ul. Kwiatowej

» 2017-10-11, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

» 2017-10-12, Obwieszczenie dot. wydania dec. ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazu śr/c przy ul. Strzeleckiej na terenie dz. nr: 1705/41, 2697, 44, k.m.1, obręb Grudzice, ul. Strzelecka w Opolu

» 2017-10-13, Obwieszczenie nr UAB.6733.48.2017.DW wniosek o ULICP dla rozbudowy budynku biurowego wraz ze z.s.u. z budynku administracji wojskowej na budynek Sądu Rejonowego w Opolu

» 2017-10-13, Zawiadomienie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji nr 733/17 z dnia 13.10.2017; udzielająca pozwolenia na budowę obejmująca: budowę instalacji technologicznej AdBLUE na Stacji Paliw PKN_ORLEN

» 2017-10-16, Obwieszczenie PMO w sprawie ULICP dla budowy sieci gazowej śr/c ul. Akwarelowa w Opolu oraz ul. Polna w Chróścinie

» 2017-10-18, Zawiadom. STRON postępow. w sprawie DŚ - wszczęcie, wystąp. do RDOŚ i PPIS o opinię o ooś; przedsięwz pn Podłączenie do eksploatacji studni nr 2 i 3 dla potrzeb nawodnień rolniczych Opole - Groszowice

» 2017-10-18, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie likwidacji odcinka rowu RB-2

» 2017-10-19, Obwieszczenie dot. wydania dec. ULICP dla inwestycji: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Lipcowej na terenie dz. nr 1264/21, 1354/21, 1274/21, 179 k.m.4, obręb Chmielowic

» 2017-10-19, Inf. do publicznej wiadomości o wszczęciu postęp. wodnoprawnego dot. wykonanie przebudowy rowu odwadniającego od km 0+050,00 do km 0+064,15, na terenie działki ew. nr 251/2, a.m. 6, obręb Czarnowąsy w

» 2017-10-23, Obwieszczenie nr UAB.6733.54.2017.PL o wszczęciu postępowania o ULICP dla inwestycji: budowa linii kablowej energetycznej n/n przy ul.Wrocławskiej w Opolu

» 2017-10-23, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie szpitala przy Alei Wincentego Witosa w Opolu

» 2017-10-23, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Pużaka w Opolu

» 2017-10-23, Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 758/17 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę kontenerów biurowo-socjalnych, recyklera z myjką, wagi najazdowej przy ul. Budowlanych 9

» 2017-10-24, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji umarzajacej postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działki nr 1354, k.m. 11, obręb Zakrzów, położonej

» 2017-10-24, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji umarzajacej postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu przy ul. Kolejowej 5AB-7AB-9AB

» 2017-10-24, Obwieszczenie PMO w sprawie ULICP dla budowy sieci gazowej n/c ul. Gryczana w Opolu

» 2017-10-26, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa zespołu budynków wielorodzinnych mieszkalnych wraz z parkingami podziemnymi, naziemnymi oraz infrastrukturą towarzyszącą" w Opol

» 2017-10-26, Zawiadomienie dot. wydania decyzji o środowskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu budynków wielorodzinnych mieszkalnych wraz z parkingami podziemnymi, naziemnymi oraz infrastr

» 2017-10-27, Obwieszczenie o wszcz. postęp. w spr. wydania dec.ULICP dla inwest.: budowa obiektu sortowni odpadów zbieralnych selektywnie w ilości do 30.000 Mg/rok wraz z częścią socjalno-biurową i infrastrukturą

» 2017-10-27, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Opola”

» 2017-10-30, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie na wykonanie przejścia gazociągiem średniego ciśnienia ø63mm cieku Malina w km 7+325, działka nr 44, k. m. 2, obręb Grudzice

» 2017-10-31, Obwieszczenie nr UAB.6733.43.2017.WP z 31.10.2017 o wydaniu decyzji: budowa węzła sieciowego 15/0,4 kV w rejonie ul. Żerkowickiej zczęciu postępowania dla inwestycji: budowa węzła sieci

» 2017-10-31, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

corner   corner