logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   minus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
A A A


Obwieszczenia: 2016 > luty

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2016-02-04, OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

» 2016-02-04, OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

» 2016-02-05, Wydana decyzja o środowiskowych uwarun. dla przeds.polegającego na budowie stacji paliw płynnych w Opolu przy ul.Budowlanych 3 (dz.nr 10/3,10/1,10/8, k.m.23,obręb Opole, dz.nr 1, k.m. 22 obręb Op

» 2016-02-05, Obwieszczenie nr UAB.6733.2.2016.JK - wniosek o ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazowej ś/c D 63 PE do budynków mieszkalnych, ul. Bolka II w Opolu

» 2016-02-09, zawiadomienie o wszczęciu postepowania - wniosek o pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu bazy przy ul. Żerkowickiej do rzeki Prószkówki w km

» 2016-02-09, Obwieszczenie nr UAB.6733.3.2016.DW -wniosek o wydanie decyzji o ULICP dla przebudowy i rozbudowy rektoratu PMWSZ w Opolu przy ul.Katowickiej 68

» 2016-02-15, Obwieszczenie nr UAB.6733.21.2015.GK - postanowienie o sprostowaniu omyłek dec.ULICP dla inwestycji: nadbudowa budynku magazynowo-garażowego na cele administracyjne i budowa budynku gospodarczego or

» 2016-02-18, Obwieszczenie nr UAB.6733.31.2015.DW -decyzja o ULICP dla elektrowni słonecznej o mocy 320 kW na terenie Zakładu Komunalnego w Opolu

» 2016-02-22, Obwieszczenie nr UAB.6733.4.2016.GK wniosek o ULICP dla inwestycji: budowa osiedlowej sieci cieplnej wysokich parametrów o średnicy 2xDN100 przy ul. Hubala 17 w Opolu

» 2016-02-25, Obwieszczenie o wydaniu decyzji o u.l.i.c. dot. budowy sieci gazowej ś/c D 63 PE do budynków mieszkalnych

» 2016-02-29, OŚR.6330.1.2016 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administacyjnego dot. ustalenia linii brzegu dla cieku Malina

» 2016-02-29, Budowa sieci gazowej n/ć DN 90 PE wraz z przyłączem niskiego ciśnienia DN 40 PE do budynku jednorodzinnego w Opolu ul. Raciborska 6 działka nr 1060

corner   corner