logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   minus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
A A A


Obwieszczenia: 2016 > styczeń

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2016-01-08, Obwieszczenie nr UAB.6733.31.2015.DW -wniosek o wydanie decyzji o ULICP dla elektrowni słonecznej o mocy 320 kW na terenie Zakładu Komunalnego w Opolu

» 2016-01-11, Wydanie DECYZJI o środowisk uawrunkow dla przedsięwz Budowa budynku inwent do chowu trzody chlewnej w tym max. 235 loch, Opole Wójtowa Wieś dz.15,16 km.20

» 2016-01-14, Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej dojazdowej 1KDW w rejonie ul. Wspólnej

» 2016-01-18, Wydanie DECYZJI o środowisk uawrunkow dla przedsięwz polegającego na rozszerzeniu planow dział budynku sprzedaży i serwisu samoch cięż o lakiernię i stację demontażu poj cięż

» 2016-01-19, Obwieszczenie nr UAB.6733.29.2015.AB - decyzja o ULICP - dla inwestycji: przebudowa węzła sieciowego 15/0,4 kV przy ul. Koszyka w Opolu

» 2016-01-21, Obwieszczenie nr UAB.6733.30.2015.GK - decyzja o ULICP dla inwestycji: budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w ul.Sobieskiego

» 2016-01-21, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

» 2016-01-21, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej

» 2016-01-22, Zawiadom. STRON postępow. w sprawie decyzji środowisk.- info o stowarzysz ZIELONI+uzgodn+ZAKOŃCZ - dot. Rozbudowa Centrum HU SOLARIS + parking podziemny, Pl. Kopernika Opole

» 2016-01-29, Obwieszczenie o zwiadomieniu o wszczęciu postępowania UAB.6740.869.2015.UW w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie i rozbudowie infrastruk

corner   corner