logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   minus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
A A A


Obwieszczenia: 2014 > sierpień

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2014-08-01, wniosek o wydanie decyzji środowiskowej - budowa tymczasowego mostu objazdowego na rzece Odrze wraz z dojazdami, realizowanego w ramach zadania pn.: „Przebudowa mostu w ciągu ulicy Niemodlińskiej

» 2014-08-01, Inf. o wszczęciu postępowania wodnoprawnego dot. wygaszenia decyzji Prezydenta Miasta Opola nr OŚR.III.6210/45/2002/2003 z dnia 06.05.2003 r.

» 2014-08-01, Zawiadom. STRON postępow. w sprawie decyzji środowisk. - wszczęcie i wystąpienie do RDOŚ i PPIS o opinie dot. rozbudowa Centrum HU SOLARIS + parking podziemny

» 2014-08-01, Wydanie DECYZJI o środowiskowych uwarunkow. dla przedsięwz. polegającego na budowie instalacji do produkcji katalizatorów do spalania paliw na terenie METALCHEMU przy ul. Oświęcimskiej 100C w Op

» 2014-08-05, Wydanie DECYZJI o środowisk.uwarunk. dla przedsięwz. pn. Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z zagospodarowaniem terenu

» 2014-08-07, Inf. o wszczęciu postęp. wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i rozt. do ziemi z terenu sieci wysokich napięć przy ul. Oświęcimskiej 55

» 2014-08-07, Obwieszczenie nr UAB.6733.17.2014.DW- decyzja o ULICP dla budowy sieci gazu średniego cośnienia w ul.Sobieskiego, Sołtysów,Gminnej,Wróblińskiej, Domowej

» 2014-08-11, Obwieszczenie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego nieruchomości komunalizowanej z mocy prawa.

» 2014-08-12, Obwieszczenie nr UAB.6733.24.2014.DW- wniosek o ULICP dla budowy oświetlenia terenu, montaż szafki gniazd wtykowych za placem Kościelnym w Opolu NWK

» 2014-08-13, Obwieszczenie nr UAB.6733.21.2014.DW- decyzja o ULICP dla budowy parkingu na potrzeby Wojewódzkiego Zespołu Neuropsychiatrycznego przy ul.Wodociągowej w Opolu

» 2014-08-19, UAB.6740.99.2014.UW Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: budowa drogi gminnej łączącą ul. Popiełuszki z ulicą Podmiejską

» 2014-08-20, informacja o wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Energopol Trade-Opole Sp. z o.o. na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenów przy ul. Gosławickiej 2 w Opolu, do

» 2014-08-22, upublicznienie-WNIOSEK (wraz z raportem) o wydanie dec o środowisk uwarunk dla przeds pn. "Rozbudowa rozdzielni 220kV w stacji elektroenerget 220/110kV Groszowice przy ul. Oświęcimskiej 55"

» 2014-08-25, Obwieszczenie nr UAB.6733.23.2014.GK decyzja o ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazowej ś/c do budynku gospodarczego w części ul. Sobótki

» 2014-08-27, Obwieszczenie nr UAB.6733.24.2014.DW-decyzja o ULICP dla budowy oświetlenia terenu, montaż szafki gniazd wtykowych za placem Kościelnym w Opolu NWK

corner   corner