logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   minus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
A A A


Obwieszczenia: 2014 > styczeń

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2014-01-02, Zawiadomienie STRON postępow o opinii RDOŚ i konieczności przeprowadzenia oceny OOŚ; dot. przedsięwz. pn Eksploatacja kruszywa naturalnego metodą odkrywkową ze złoża Groszowice Południe II

» 2014-01-02, Obwieszczenie UAB.6740.747.2013.JP w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej poleg. na budowie drogi łączącej ul. Dambonia z ul. Zwycięstwa wraz z budową odwod

» 2014-01-08, Wydanie DECYZJI o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwz. pn. Skład opału i materiałów budowlanych, usytuowany przy ul. Gosławickiej 2 w Opolu

» 2014-01-10, Obwieszczenie o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Opolu

» 2014-01-14, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak" w Opolu

» 2014-01-15, Obwieszczenie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego nieruchomości komunalizowanej z mocy prawa.

» 2014-01-15, Obwieszczenie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego nieruchomości komunalizowanej z mocy prawa.

» 2014-01-17, Obwieszczenie o przystąpieniu do ooś dla mobilnego urządzenia kruszącego w Opolu przy ul. Magazynowej 1

» 2014-01-17, Inf. o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowaszanie do urz. kanalizacyjnych, ścieków przemysłowych z terenu NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o., Opolu, ul. Marka z Jemielnicy

» 2014-01-22, Zawiadomienie STRON postępow o złożeniu RAPORTU OOŚ i wystąpieniu do RDOŚ o uzgodn. warunków realizacji przedsięwz. dot. Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Groszowice Południe II

» 2014-01-23, Inf. o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie wygaszenia w całości decyzji Starosty Powiatu Strzeleckiego nr ROŚ-6223/3/2000 z dnia 25.02.2000 r.

» 2014-01-23, Inf. o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na odprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych m. Olszowa

» 2014-01-24, upubliczn-WNIOSEK (wraz z raportem) o wydanie dec o środowisk uwarunk dla przedsięwz. polegającego na eksploatacji kruszywa naturaln ze złoża Groszowice Południe II w Opolu

» 2014-01-24, Inf. o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego na odcinku 15 m w ciągu drogi woj. nr 414, ul. Prószkowska

corner   corner