logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   minus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
A A A


Obwieszczenia: 2013 > maj

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2013-05-06, Obwieszczenie nr UAB.6733.11.2013.WA - wniosek o ULICP dla inwestycji:budowa siecigazu n/c przy ul. Głowackiego w Opou

» 2013-05-08, wniosek o pozwolenie wodnoprawne na wykonanie oczka wodnego o powierzchni 250 m3 na działce nr 27/3, k.m. nr 38, obręb Szczepanowice, przy ul. Krapkowickiej 8

» 2013-05-09, Obwieszczenie nr UAB.6733.6.2013.MŁ wniosek o ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazu ś/c w rejonie ul. Olimpijskiej

» 2013-05-10, Obwieszczenie nr UAB.6733.7.2013.WA - decyzja o ULICP dla inwestycji:budowa siecigazu n/c przy ul. Mazurskiej

» 2013-05-10, Obwieszczenie nr UAB.6733.8.2013.WA - decyzja o ULICP dla inwestycji:budowa siecigazu n/c przy ul. Jarzębinowej

» 2013-05-14, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy L. Powolnego w Opolu

» 2013-05-14, Obwieszczenie nr UAB.6733.9.2013.AB wydanie decyzji o ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazowej ś/c przy ul. Partyzanckiej

» 2013-05-14, Obwieszczenie o wydanym pozwoleniu na rozbudowę fermy drobiu w Opolu, ul. Wasylewskiego

» 2013-05-14, Wydanie DECYZJI o środowisk uwarunk dla przedsięwz pn.Budowa nowej hali magazynowej wraz z niezbędnymi urządzeniami oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Światowida w Opolu

» 2013-05-14, Wydanie DECYZJI o środowisk uwarunk dla przedsięwz pn.Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych–na terenie składowiska odpadów komunalnych w Opolu przy ul. Podmiejskiej

» 2013-05-15, Obwieszczenie nr UAB.6733.12.2013.JK wniosek o ULICP dla inwestycji:budowa gazociągu s/c do 0,5 MPa , ul. Teligi w Opolu.

» 2013-05-16, wydanie decyzji zmieniającej decyzje Prezydenta Miasta Opola nr OŚR-I.6220.8.2012.MK z dnia 03.09.2012r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw

» 2013-05-20, Obwieszczenie nr UAB.6733.10.2013.AB wydanie decyzji o ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazowej n/c przy ul. Prywatnej w Opolu

» 2013-05-21, Obwieszczenie nr UAB.6733.5.2013.AB wydanie decyzji o ULICP dla inwestycji: budowa linii kablowych ś/n 15kV dla zasilania Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul.Wspólnej w Opolu

» 2013-05-21, Obwieszczenie nr UAB.6733.11.2013.WA - decyzja o ULICP dla inwestycji:budowa siecigazu n/c przy ul. Głowackiego w Opou

» 2013-05-22, wniosek o pozwolenie wodnoprawne wykonanie urządzeń wodnych (4 studni chłonnych i 2 zbiorników retencyjno-rozsączających) oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu nowoprojekto

» 2013-05-24, przystąpienie do przepr. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola na lata 2013-2018 z perspektywą na lata 2019-20

» 2013-05-27, Obwieszczenie nr UAB.6733.5.2013.AB postanowienie o sprostowaniu decyzji o ULICP nr UAB.6733.5.2013.AB z dnia 21.05.2013

» 2013-05-28, Obwieszczenie nr UAB.6733.6.2013.MŁ wydanie decyzji o ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazu ś/c w rejonie ul. Olimpijskiej

corner   corner