logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   minus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
A A A


Obwieszczenia: 2013 > marzec

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2013-03-01, Inf. o wszczęciu postępo. wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz na odprowadz. wód opadowych i roztopo. z terenu cmentarza

» 2013-03-01, informacja o wydaniu decyzji środowiskowej - budowa stacji magazynowania skroplonego azotu realizowanego na terenie zakładu w Opolu przy ul. Drobiarskiej 4, działka nr 279/2, k.m. nr 3, obręb Kolo

» 2013-03-05, Inf. o wszczęciu postępo. wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego-rowu przydrożnego od km 10+958,9 do km 10+977,4 drogi woj. nr 414 oraz na budowę urządzenia wodnego-rowu przydrożnego

» 2013-03-08, Obwieszczenie nr UAB.6733.3.2013.AB - wniosek o ULICP dla inwestycji: budowa ekranów akustycznych wzdłuż linii kolejowej nr 277; rej. ul. Pandzy w Opolu

» 2013-03-08, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowgo planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Komunalny "Centralny" w Opolu

» 2013-03-08, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przesztrzennego Partyzancka - Folwark w Opolu

» 2013-03-12, OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji zmiany sposobu użytkowania bud. gosp. na warsztat mechaniki i elektromechaniki samochodowej w Opolu przy ul. Lipowej 57

» 2013-03-13, informacja o wydaniu decyzji środowiskowej - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dwóch budynków gospodarczych na warsztat mechaniki pojazdowej w Opolu, ul. Jagiellonów 55, działka nr 112, k.

» 2013-03-18, Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przebudowę hali produkcyjnej nr 5 w Opolu, ul. Oświęcimska 102C

» 2013-03-21, obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej - budowa hali produkcyjno-magazynowej do produkcji podzespołów, montażu i kompletacji pojazdów terenowych typu ATV (All Terrain Vehicles) w Opolu prz

» 2013-03-26, obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa placu do magazynowania i przeładunku złomu” w Opolu przy ul. Wspólnej, na części działek nr 1/37 i 3/3, k

» 2013-03-27, upubliczn-DECYZJA o środowisk uwarunk dla przedsięwz. pn.Budowa infrastruktury do podawania paliw alternat do pieca klinkieru celem współspalania w instal Cementowni ODRA ul.Budowlanych 9 Opole

corner   corner