logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   minus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
A A A


Obwieszczenia: 2012 > czerwiec

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2012-06-06, Obwieszczenie nr UAB.6733.23.2012.AB - wydanie dec. o ustal.lokal.inwest.celu publi.: rozbudowa budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych-ul.Dambonia 3 w Opolu

» 2012-06-06, Informacja w sprawie możliowsci uzyskania dotacji dla spółek wodnych z budżetu miasta Opola

» 2012-06-11, Obwieszczenie nr UAB.6733.24.2012.WP-wydanie dec.o ustaleniu lokal.inwestycji celu publicznego: odcinek linii kablowej s.n

» 2012-06-12, Obwieszczenie nr UAB.6733.22.2012.DW - decyzja o U LICP dla budowy zasilania elektroenegetycznego pieczarkarni przy ul.Teligi

» 2012-06-12, Wydana DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pn.:"Wdrożenie własnej nieopatentowanej wiedzy technicznej dot. obróbki elementów ze stali specjalnych w nowoprojektowanej hali produkc

» 2012-06-13, Obwieszczenie nr UAB.6733.25.2012.DW - decyzja o U LICP dla przebudowy z rozbudową obiektów szpitala oraz nadbudowa budynku B (oddział Psychiatryczny) - ul.Wodociągowa 4 )

» 2012-06-13, Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przeds. polegającego na budowie zastawki na działce nr 55, a.m. 5, obręb Grudzice, Leśnictwo Suchy Bór

» 2012-06-14, Obwieszczenie nr UAB.6733.26.2012.AB -wydanie dec. o ustal.lokal.inwest.celu publ.: przebudowa i rozbudowa lewego skrzydła Domu studenckiego "Mrowisko"- ul. Katowicka 87 w Opolu

» 2012-06-14, Wydana DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zakładu przemysłowego w Opolu, ul. Północna, działka nr 5/57, 6/13, 6/15, 9/25, 9/26, obręb Półwieś"

» 2012-06-20, Obwieszczenie nr UAB.6733.27.2012.DW - wniosek o U LICP dla budowy sieci s.n. i stacji trafo dla zasilania projektowanych bud. wielorodzinnych przy ul.Hallera

» 2012-06-21, Inf. o wszczęciu postępo. w spr. udzielenia pozw. wodnopr. na odprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych z z myjni samochodowej na terenie stacji paliw Nr 627 PKN ORLEN S.A

» 2012-06-26, wydana decyzja środowiskowa - budowa nowego obiektu wraz z nową linią produkcyjną mebli na terenie Zakładu Produkcyjno-Usługowego PROMAS Sp. z o.o. w Opolu, ul. Armii Krajowej 36, działki nr 11

» 2012-06-27, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmiescie Vb" w Opolu

» 2012-06-27, zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych, pochodzących z Zakładu Drobiarskiego w Opolu, ul. Drobiarska 4, do sie

corner   corner