logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   minus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
A A A


Obwieszczenia: 2011 > czerwiec

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2011-06-01, Obwieszczenie o wniosku UAB.DW.7331-125/11 -ustal.lokaliz.inwest.celu publicznego dla zmiany sposobu użytkownia pomieszczeń poddasza na pomieszczenia biurowe w budynku nr 1 placówki Strazy Graniczn

» 2011-06-03, Obwieszczenie o decyzji UAB.WA.7331-126/11 dla inwestycji: obiekty infrastruktury technicznej - budowa sieci wodociągowej w ul.Zabrzańskiej

» 2011-06-07, Obwieszczenie o decyzji nr UAB.DW.7331-122/11 - ustal.lokaliz. inwest.celu publicz. dla budowy parkingu,placu manewrowego oraz zjazdu na boisko przy ul.Jaworowej

» 2011-06-08, Obwieszczenie o uchwaleniu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Opolu

» 2011-06-15, Obwieszczenie o decyzji UAB.DW.7331-125/11-ustalenie lokaliz. inwestycji celu publicz. dla zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń poddasza na pomieszczenia biurowe w budynku nr 1 placówki

» 2011-06-21, Obwieszczenie o decyzji nr UAB.DW.7331- 111/11 o ustaleniu lokaliz. inwest. celu publicz. dla budowy sieci gazowej w drodze bocznej ul.Wasylewskiego

» 2011-06-27, Obwieszczenie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego nieruchomości komunalizowanej z mocy prawa

» 2011-06-27, Obwieszczenie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego nieruchomości komunalizowanej z mocy prawa

» 2011-06-28, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Zbożowej w Opolu

corner   corner