logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   minus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
A A A


Obwieszczenia: 2009 > maj

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2009-05-04, Obwieszczenie UAB.MP.7331-136/09 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę zasilania ROD "Szaniec" przy ul.Kurpiowskiej w Op

» 2009-05-04, Obwieszczenie o wniosku nr UAB.IrM.7331-89/09 o ustalenie lokaliz. inwest. celu publicz. dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w rejonie ul.Zbożowej

» 2009-05-07, Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie sieci gazowej w Opolu ul. Ciołkowskiego

» 2009-05-08, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przebudowywanej stacji bazowej telefonii komorkowej Opole West w Opolu przy ul. Ozimskiej 19

» 2009-05-08, Obwieszczenie o wydanej decyzji umarzajacej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w Opolu przy ul. Hallera 5-7

» 2009-05-08, Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie sieci gazowej w Opolu ul. Biała

» 2009-05-12, Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie sieci wodociągowej w Opolu ul. Koszyka

» 2009-05-12, wniosek o pozwolenie wodnoprawne na przejście elektroenergetycznymi liniami kablowymi nad rurociągami potoku Czarnka w Opolu-Groszowicach, ul. Augustyna

» 2009-05-18, obwieszczenie o wydaniu pozwolenia na rozbudowę zakładu stolarskiego w Opolu, ul. Zbożowa

» 2009-05-20, Obwieszczenie UAB.MP.7331-130/09 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę źródła ciepła na terenie elektrociepłowni Opole

» 2009-05-26, Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę alei Solidarności - I Etap

» 2009-05-27, Obwieszczenie o decyzji nr UAB.DW.7331-164/09 - zmiana decyzji UAB.DW.7331-337/07 dot. budowy wjazdu od ul.Sosnkowskiego na teren Woj.Spec.Zespołu Neuropsychiatrycznego

» 2009-05-29, Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę idla inwestycji obejmującej remont drogi w ul. Dunikowskiego, budowę kanalizacji deszczowej w ul. Dunikowskego i w ul. Rzecznej, przebudowę s

» 2009-05-29, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola nr UAB.DW.7331-155/09 - zawiadomienie o wszczęciu postęp. -rozbudowa laboratorium przy ul.Żerkowickiej 1c

corner   corner