logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
A A A


Obwieszczenia: 2022 > styczeń > 2022-01-05
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP dla budowy sieci gazu przy ul. Wrocławskiej UAB.6733.44.2021.PS

                                                                                                                            Opole, dnia 05.01.2022r.

UAB.6733.44.2021.PS


                                                                OBWIESZCZENIE

Prezydent Miasta Opola, działając na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U.2021.741 z póżn.zm.), zawiadamia, że w dniu 05.01.2022 wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr UAB.6733.44.2021.PS

dla inwestycji:
obiekty infrastruktury technicznej - budowa sieci gazowej ś/c 160 PE przy ul. Wrocławskiej
na terenie dz. nr 445/153, 444/153, k.m.2, 463/173, 464/173, 462/173, 237 k.m.4 obręb Wrzoski ul. Wrocławskiej w Opolu.


W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Opola - pl. Wolności 7/8.
Z uprawnień tych mogą - w godzinach pracy urzędu - skorzystać strony postępowania w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

 

z up. Prezydenta Miasta
Naczelnik Wydziału Urbanistyki
Architektury i Budownictwa
Marta Czoch

 

 

Nazwa dokumentu: Dezycja ULICP dla budowy sieci gazu przy ul. Wrocławskiej UAB.6733.44.2021.PS
Podmiot udostępniający: UAB
Osoba, która wytworzyła informację: Paulina Słabosz
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Słabosz
Osoba, która wprowadzała dane: Paulina Słabosz
Data wytworzenia informacji: 2022-01-05 13:18:53
Data udostępnienia informacji: 2022-01-05 13:18:53
Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-05 14:36:14

Wersja do wydruku...

corner   corner