logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Zarządzenia:
0050/OR-I.0050.654.2016 - OBOWIĄZUJĄCE/16 z dnia 2016-12-16
w sprawie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0050.654.2016

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

z dnia 16 grudnia 2016 r.

 

w sprawie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w Opolu

 

Na podstawie art. 37b ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778, poz. 904, poz. 961, poz. 1250, poz. 1579) i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

1. Uwzględnia się w części uwagi zgłoszone do projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w Opolu, wyszczególnione w pozycjach: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Załącznika.

2. Nie uwzględnia się uwag zgłoszonych do projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w Opolu, wyszczególnione w pozycjach: 3 i 10 Załącznika.

3. Pozostawia się bez rozstrzygnięcia uwagę zgłoszoną do projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w Opolu, wyszczególnioną w pozycji 2 Załącznika.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Biura Urbanistycznego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Prezydenta Miasta

Maciej Wujec

Z-ca Prezydenta Miasta

Załączniki do pobrania: 2016-12-19 14:05:10 - Załącznik do Zarządzenia (187.50 kB)

Ilość odwiedzin: 702
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Werner-Wilk - Naczelnik Biura Urbanistycznego
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Werner-Wilk - Naczelnik Biura Urbanistycznego
Osoba, która wprowadzała dane: Natalia Buczyńska
Data wytworzenia informacji: 2016-12-16 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2016-12-16 14:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-19 14:05:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner