logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Zarządzenia:
0050/OR-I.0050.510.2012-OBOWIĄZUJĄCE/12 z dnia 2012-09-27
w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Bolko w Opolu

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0050.510.2012
PREZYDENTA MIASTA OPOLA
z dnia 27 września 2012 r.
 
 
w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Bolko w Opolu
 
 
Na podstawie art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012 r. poz. 647), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887, z 2012 r. poz. 567) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Uwzględnia się wnioski wniesione do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Bolko w Opolu, wyszczególnione w pozycjach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,  Załącznika.
§ 2.
Uwzględnia się częściowo wniosek wniesiony do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Bolko w Opolu, wyszczególniony w pozycji 17 Załącznika.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Biura Urbanistycznego.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Prezydent Miasta
Ryszard Zembaczyński
Załączniki do pobrania: 2012-09-28 11:04:48 - Załącznik do zarządzenia (79.00 kB)

Ilość odwiedzin: 815
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Śliwa - Naczelnik Biura Urbanistycznego
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Śliwa - Naczelnik Biura Urbanistycznego
Osoba, która wprowadzała dane: Natalia Buczyńska
Data wytworzenia informacji: 2012-09-27 11:03:00
Data udostępnienia informacji: 2012-09-27 11:03:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-28 11:04:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner