logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


 B102  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Partyzancka I" w Opolu

 Powierzchnia planu: 5,5 ha
 Dzielnica: Półwieś
Lp. Procedura sporządzania MPZP Terminy
I.

Uchwała nr V/92/19 Rady Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2019 r. Opola w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Partyzancka I" w Opolu

31 stycznia
2019 r.
II. Ogłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp

25 lutego 2019 r.

Składanie wniosków do mpzp do 18 marca 2019 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniesionych wniosków do mpzp 2 sierpnia 2019 r.
III. Opiniowanie i uzgadnianie projektu mpzp od 26 czerwca 2019 r.
 IV.
 
Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu 7 sierpnia 2019 r.

Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu

Projekt uchwały mpzp 
Załącznik nr 1 - projekt rysunku planu 
Uzasadnienie do projektu uchwały
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał.1zał.2)

od 14 sierpnia 2019 r. do 13 września 2019 r.
Dyskusja publiczna 12 września 2019 r., Rynek - Ratusz, godz. 16.00, s. 203
Przyjmowanie uwag do projektu mpzp do 27 września 2019 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp 7 października 2019 r.
V.

Uchwała nr XVII/354/19 Rady Miasta Opola z dnia 24 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Partyzancka I" w Opolu

Uchwała mpzp 
Załącznik nr 1 - rysunek planu 
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał.1zał.2)

Dane przestrzenne: zgeoreferowany plik TIF
                                 legenda

24 października 2019 r.

Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 3564

22 listopada 2019 r.

Nazwa dokumentu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Partyzancka I" w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Emilia Twardowska
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Twardowska
Osoba, która wprowadzała dane: Weronika Bartyla
Data wytworzenia informacji: 2018-12-17 07:45:18
Data udostępnienia informacji: 2018-12-17 07:45:18
Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-05 09:57:03

Wersja do wydruku...

corner   corner